Εland (Finland)
€ SET # ORIG. EURO SET
(ALL FINLAND COINS)
MINTAGE 4.000 SETS
2006 MISC. (8) B.U. 14,50
€ SET # ORIG. EURO SET
(ALL FINLAND COINS)
MINTAGE 4.000 SETS
2008 MISC. (8) B.U. 14,50
Andorra
€ SET 5 CENT > 2 EURO ( 1 & 2 CENT
NOT FOR CIRCULATION)
2014 MISC.(6) Unc 49,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2016 MISC. (8) B.U. 39,00
Austria
€ COIN 10 EURO HELLBRUNN 2004 SLV 16,0 Unc 19,00
€ COIN 5 CENT 2004 COPPER Unc 0,50
€ COIN # 5 EURO SOCCER 2004 SLV 8,0 B.U. 10,00
€ COIN # 5 EURO NEW COUNTRIES 2004 SLV 8,0 B.U. 10,00
€ COIN 2 CENT 2004 COPPER Unc 0,50
€ COIN 1 CENT 2004 COPPER Unc 0,50
€ COIN # 5 EURO SKIER 2005 SLV 8,0 B.U. 10,00
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO SUFFRAGE 2007 SLV 8,0 Unc 8,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 3,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2002 MISC.(8) Unc 8,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) B.U. 45,00
€ SET EURO STARTERSKIT 2002 MISC.(33) Unc 23,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) B.U. 30,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) PROOF 85,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2004 MISC.(8) B.U. 25,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2004 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2005 MISC.(8) B.U. 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2006 MISC.(8) B.U. 25,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2006 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2008 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO
(2 EURO = EMU)
2009 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2010 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2011 MISC.(8) Unc 7,50
€#    57 1 CENT 2002 COPPER Unc 1,00
€#    58 2 CENT 2002 COPPER Unc 1,00
€#    59 5 CENT 2002 COPPER Unc 1,00
€#    63? 1 EURO WITH COLORED FLAG 2002 BIM.-COL Unc 3,50
€#  3909 # 5 EURO SCHΦNBRUNN 2002 SLV 8,0 B.U. 10,00
€#  3909 5 EURO SCHΦNBRUNN 2002 SLV 8,0 Unc 9,00
€#  3909 # 5 EURO SCHΦNBRUNN 2002 SLV 8,0 Unc 9,50
€#  9165 1½ EURO PHILHARMONIKER 2011 SLV 31,1 Unc/BU 37,50
€#  9165 1½ EURO PHILHARMONIKER 2013 SLV 31,1 Unc 35,00
€#  9165 1½ EURO PHILHARMONIKER 2022 SLV 31,1 Unc 37,50
€# 10835 # 5 EURO HAYDN 2009 SLV 8,0 B.U. 8,00
€# 13290 # 10 EURO AMBRASS PALACE 2002 SLV 16,0 PROOF 20,00
€# 13290 10 EURO AMBRAS PALACE 2002 SLV 16,0 Unc 13,50
€# 13291 10 EURO EGGENBERG 2002 SLV 16,0 Unc 19,00
€# 13291 # 10 EURO EGGENBERG 2002 SLV 16,0 B.U. 22,50
€# 13292 10 EURO SCHLOSSHOF 2003 SLV 16,0 Unc 19,00
€# 13292 # 10 EURO SCHLOSSHOF 2003 SLV 16,0 B.U. 22,50
€# 13293 10 EURO SCHΦNBRUNN 2003 SLV 16,0 Unc 19,00
€# 13938 # 5 EURO WATERPOWER 2003 SLV 8,0 B.U. 9,00
€# 13938 5 EURO WATERPOWER 2003 SLV 8,0 Unc 9,00
€# 13938 # 5 EURO WATERPOWER 2003 SLV 8,0 Unc 9,50
€# 19909 # 10 EURO ERZBERG 2010 SLV 16,0 B.U. 16,00
€# 21378 # 25 EURO ROBOTI
RED CENTER
2011 BIMET.(Ag) B.U. 99,00
€# 22187 # 10 EURO  LINDWORM 2011 SLV 16,0 B.U. 16,00
€# 28191 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 3,50
€# 30575 # 20 EURO BAROQUE 2002 SLV 18,0 PROOF 35,00
€# 31986 # 25 EURO BIONIK
PURPLE CENTER
2012 BIMET.(Ag) B.U. 99,00
€# 41889 # 25 EURO TUNNEL
LIGHT BLUE CENTER
2013 BIMET.(Ag) B.U. 99,00
€# 69088 # 25 EURO COSMOLOGY 2015 BIMET.(Ag) B.U. 105,00
€# 80926 2 EURO NATIONAL BANK 2016 BIMET. Unc 3,50
€# 82795 # 25 EURO TIME 2016 BIMET.(Ag) B.U. 115,00
€#105226 3 EURO TIGER 2017 C/N-COL Unc 62,50
€#114110 3 EURO CROCODILE 2017 C/N-COL Unc 47,50
€#114111 # 25 EURO MICROCOSMOS
NIOB ISSUE
2017 BIMET.(Ag) B.U. 99,00
€#122652 3 EURO KINGFISHER 2017 C/N-COL Unc 32,50
€#129063 3 EURO WOLF 2017 C/N-COL Unc 42,50
€#131199 2 EURO 100th ANN. REPUBLIC 2018 BIMET. Unc 3,50
€#136431 3 EURO PARROT 2018 C/N-COL Unc 29,50
€#141880 # 25 EURO ANTHROPOCENE
NIOB ISSUE
2018 BIMET.(Ag) B.U. 95,00
€#142004 3 EURO SHARK 2018 C/N-COL Unc 29,50
€#148670 3 EURO OWL 2018 C/N-COL Unc 29,50
€#152974 3 EURO FROG 2018 C/N-COL Unc 29,50
€#160397 3 EURO TURTLE 2019 C/N-COL Unc 29,50
€#167603 # 25 EURO ART.INTELLIGENCE
NIOB ISSUE
2019 BIMET.(Ag) B.U. 95,00
€#171457 3 EURO OTTER 2019 C/N-COL Unc 27,50
€#179150 3 EURO CRAYFISH 2019 C/N-COL Unc 27,50
€#184674 3 EURO SPINOSAURUS 2019 C/N-COL Unc 25,00
€#195918 3 EURO MOSASAURUS 2020 C/N-COL Unc 25,00
€#199140 # 25 EURO BIG DATA
NIOB ISSUE
2020 BIMET.(Ag) B.U. 95,00
€#223575 3 EURO ARAMBOURGIANIA 2020 C/N-COL Unc 25,00
€#236296 3 EURO ANKYLOSAURUS 2020 C/N-COL Unc 25,00
€#242454 3 EURO TYRANNOSAURUS 2020 C/N-COL Unc 25,00
€#275301 3 EURO THERIZINOSAURUS 2021 C/N-COL Unc 25,00
€#281656 # 25 EURO SMART MOBILITY
NIOB ISSUE
2021 BIMET.(Ag) B.U. 87,50
€#297484 3 EURO DEINONYCHUS 2021 C/N-COL Unc 25,00
€#304487 3 EURO STYRACOSAURUS 2021 C/N-COL Unc 25,00
€#311156 3 EURO ARGENTINOSAURUS 2021 C/N-COL Unc 25,00
€#320835 3 EURO MICRORAPTOR 2022 C/N-COL Unc 25,00
€#320838 # 25 EURO UNIVERSE LIFE
NIOB ISSUE
2022 BIMET,(Ag) B.U. 87,50
€#331112 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 3,75
€#331113 3 EURO PACHYCEPHALOSAURUS 2022 C/N-COL Unc 25,00
€#339971 3 EURO ORNITHOMIMUS 2022 C/N-COL Unc 25,00
€#346317 3 EURO OCTOPUS 2022 C/N-COL Unc 23,50
€#356142 3 EURO SHARK 2023 C/N-COL Unc 23,50
€#362097 # 25 EURO GLOBAL HEATING
NIOB ISSUE
2023 BIMET.(Ag) B.U. 87,50
€#370667 3 EURO ANTARCTIC KRILL 2023 C/N-COL Unc 23,50
€#379603 3 EURO DEEP SEA ANGLERFISH 2023 C/N-COL Unc 23,50
€#388203 3 EURO STONY CORAL 2023 C/N-COL Unc 23,50
€#403320 3 EURO MAUVE STINGER 2024 C/N-COL Unc 23,50
Belgium
€ COIN 1 CENT 1999 COPPER Unc 1,00
€ COIN 1 EURO WITH COLORED FLAG 1999 BIM.-COL Unc 3,50
€ COIN 2 CENT 2000 COPPER Unc 1,00
€ COIN 5 CENT RARE 2002 COPPER Unc 6,00
€ COIN 2 CENT RARE 2002 COPPER Unc 6,00
€ COIN 20 CENT (small stars) 2002 C/N/Z Unc 3,50
€ COIN # 10 EURO Nth/Sth CONNECTION 2002 SLV 17,5 PROOF 35,00
€ COIN 1 CENT RARE 2002 COPPER Unc 6,00
€ COIN 10 CENT RARE 2002 C/N/Z Unc 6,00
€ COIN 2 EURO 2002 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 1 CENT 2003 COPPER Unc 1,00
€ COIN 2 EURO 2003 BIMET. Unc 4,00
€ COIN # 10 EURO SIMENON 2003 SLV 17,5 PROOF 32,50
€ COIN 2 CENT 2003 COPPER Unc 1,00
€ COIN 5 CENT 2003 COPPER Unc 1,00
€ COIN 20 CENT 2003 C/N/Z Unc 1,00
€ COIN # 10 EURO KUIFJE / TINTIN 2004 SLV 17,5 PROOF 52,50
€ COIN 5 CENT 2004 COPPER Unc 0,50
€ COIN # 10 EURO NEW COUNTRIES 2004 SLV 17,5 PROOF 30,00
€ COIN 1 CENT 2004 COPPER Unc 0,50
€ COIN 2 CENT 2004 COPPER Unc 0,50
€ COIN 2 EURO ALBERT/HENRI 2005 BIMET. Unc 11,00
€ COIN 10 EURO PEACE 2005 SLV 17,5 PROOF 24,00
€ COIN 2 EURO ATOMIUM 2006 BIMET. Unc 12,50
€ COIN 2 CENT 2007 COPPER Unc 0,50
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 1 CENT 2007 COPPER Unc 0,50
€ COIN # 5 EURO THE SMURFS 2008 SLV 13,5 PROOF 27,50
€ COIN 2 EURO HUMAN RIGHTS 2008 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 1 CENT 2009 COPPER Unc 0,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO BRAILLE 2009 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 CENT 2009 COPPER Unc 0,50
€ COIN # 10 EURO MUSEUM (COLOR) 2010 SLV 17,5 PROOF 37,50
€ COIN 2 EURO PRESIDENCY 2010 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO WOMEN's DAY 2011 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO MUSIC COMP. 2012 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO KMI / IRM 2013 BIMET. Unc 3,75
€ COIN # 2 EURO RED CROSS 2014 BIMET. B.U. 16,00
€ COIN 5 CENT NEW KING 2014 COPPER Unc 0,75
€ COIN 2 EURO WAR CENTENARY 2014 BIMET. Unc 3,75
€ COIN # 2 EURO DEVELOPMENT
IN DUTCH BLISTER
2015 BIMET. Unc 11,00
€ COIN # 5 EURO MONS (N81286) 2015 C/N B.U. 9,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 4,50
€ COIN # 2 EURO DEVELOPMENT
IN FRENCH BLISTER
2015 BIMET. Unc 11,00
€ COIN 2 EURO CHILDFOCUS 2016 BIMET. Unc 5,00
€ COIN # 2 EURO OLYMPICS 2016 BIMET. Unc 9,50
€ COIN # 2 EURO GHENT UNIVERSITY 2017 BIMET. Unc 11,00
€ COIN # 2 EURO UNIVERSITY LUIK 2017 BIMET. Unc 11,00
€ COIN # 2 EURO ESRO-2B 2018 BIMET. B.U. 9,50
€ COIN # 2 EURO 50th ANNIVERSARY 2018 BIMET. B.U. 9,50
€ COIN # 2 EURO PIETER BRUEGEL 2019 BIMET. Unc 11,00
€ COIN # 2 EURO EMI 2019 BIMET. Unc 11,00
€ COIN # 2 EURO JAN VAN EYCK 2020 BIMET. Unc 11,00
€ COIN # 2 EURO PLANT HEALTH 2020 BIMET. Unc 11,00
€ COIN # 2 EURO ECONOMIC UNION 2021 BIMET. Unc 11,00
€ COIN # 2 EURO CHARLES V 2021 BIMET. B.U. 11,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
1999, 2000 & 2001 IN FOLDER
MISC.(24) B.U. 210,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 1999 MISC.(8) PROOF 75,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2000 MISC.(8) PROOF 75,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2001 MISC.(8) PROOF 75,00
€ SET # OR.EURO SET ADIEU FRANC 2002 MISC.(12) B.U. 27,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET CYCLE 2002 MISC.(8) B.U. 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) B.U. 22,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) PROOF 75,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) PROOF 75,00
€ SET # ORIG.EURO SET 100 Yr FORD 2003 MISC.(8) Unc 27,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) B.U. 20,00
€ SET # OR.EURO SET BENELUX w.
NETHERLANDS & LUXEMBOURG
2003 MISC.(24) Unc 62,50
€ SET # ORIG. EURO SET WEDDING 2003 MISC.(8) B.U. 29,00
€ SET # ORIG. EURO SET BABYSET 2003 MISC.(8) B.U. 29,00
€ SET # OR.EURO SET BENELUX w.
NETHERLANDS & LUXEMBOURG
2004 MISC.(24) Unc 57,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2004 MISC.(8) PROOF 75,00
€ SET # ORIG. EURO SET RED CROSS 2004 MISC.(8) B.U. 17,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
WITH COLORED MEDAL (RARE)
2005 MISC.(8) B.U. 42,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
MINTAGE ONLY 3000 SETS
2005 MISC.(8) PROOF 85,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
MINTAGE ONLY 3.000 SETS
2006 MISC.(8) PROOF 85,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2007 MISC.(8) B.U. 19,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2009 MISC.(8) B.U. 27,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2012 MISC.(8) Unc 13,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET NW KING 2014 MISC.(8) B.U. 27,50
€ SET EURO STARTERSKIT MISC. MISC.(29) Unc 27,50
€ SET # 12 x 1  CENT + 12 x 2 CENT
BRUSSELS CAPITOLofEUROPE
MISC. MISC.(24) Unc 15,00
€#368766 # 2 EURO ART NOUVEAU 2023 BIMET. Unc 11,00
€#383352 # 2 EURO WOMEN's SUFFRAGE 2023 BIMET. Unc 11,00
€#395552 # 2 EURO COUNCIL o/t EU 2024 BIMET. Unc 11,00
Croatia
€#373926 # 2 EURO MEMBER € AREA 2023 BIMET. B.U. 12,50
Cyprus
€ COIN 5 EURO ENTRY EURO ZONE 2008 SLV 26,2 PROOF 35,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO PAPHOS 2017 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO NEUROLOGY/GENETICS 2020 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 4,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2008 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2009 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2012 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2014 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2015 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2016 MISC. (8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2017 MISC. (8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2018 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2019 MISC. (8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2020 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2021 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2022 MISC. (8) Unc 7,50
€#375327 2 EURO CENTRAL BANK 2023 BIMET. Unc 3,95
€#Yr2023 1 CENT > 2 EURO 2023 MISC.(8) Unc 7,95
Estonia
€# 16586 2 CENT 2012 COPPER Unc 0,50
€# 16587 1 CENT 2012 COPPER Unc 0,50
€# 16593 2 EURO (REGULAIR ISSUE) 2011 BIMET. Unc 3,50
€# 28192 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 3,50
€# 77306 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 5,50
€# 80919 2 EURO PAUL KERES 2016 BIMET. Unc 4,50
€#115286 2 EURO INDEPENDENCE 2017 BIMET. Unc 3,50
€#133760 2 EURO BALTIC STATES 2018 BIMET. Unc 4,00
€#134284 2 EURO INDEPENDENCE 2018 BIMET. Unc 4,00
€#168218 2 EURO SONG FESTIVAL 2019 BIMET. Unc 4,00
€#183116 2 EURO UNIVERSITY 2019 BIMET. Unc 4,00
€#193396 2 EURO ANTARCTICA 2020 BIMET. Unc 4,00
€#194605 2 EURO TARTU 2020 BIMET. Unc 4,00
€#275664 2 EURO WOLF 2021 BIMET. Unc 4,00
€#287622 2 EURO FINNO-UGRIC 2021 BIMET. Unc 4,00
€#321860 2 EURO LITERATURE SOCIETY 2022 BIMET. Unc 3,95
€#331415 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 3,75
€#332623 2 EURO FOR UKRAIN 2022 BIMET. Unc 3,95
€#364450 2 EURO SWALLOW 2023 BIMET. Unc 3,95
€#Yr2011 # EURO SET 1 CT>2 EURO+
10 SENTI>5 KR (MIXED DATES)
+ GOLD MEDAL 1/10 Oz .333
2011 MISC(13+1) Unc 97,50
€#Yr2011 1 CENT > 2 EURO 2011 MISC.(8) Unc 7,50
€#Yr2018 1 CENT > 2 EURO 2018 MISC.(8) Unc 8,00
Euro Blancs
€ COIN 50 CENT BLANC PLAIN EDGE N.D. C/N/Z VF 15,00
€ COIN 2 EURO BLANC PLAIN EDGE N.D. BIMET. VF 25,00
€ COIN 2 EURO BLANC WITH LEGEND
"***2 EURO***2EURO***"
N.D. BIMET. VF 65,00
EUROPE €
€ BOOKLET COMPLETE WITH 1st 12 COUNTR.
12 SETS IN SEALED COVER
MISC. MISC. B.U. 185,00
Finland
€ COIN 2 CENT 1999 COPPER Unc 5,00
€ COIN 1 EURO WITH COLORED FLAG 1999 BIM.-COL Unc 3,50
€ COIN 1 CENT 1999 COPPER Unc 3,00
€ COIN 2 CENT 2000 COPPER Unc 3,00
€ COIN 1 CENT 2000 COPPER Unc 5,00
€ COIN 1 CENT(RARE !) 2001 COPPER Unc 6,00
€ COIN 2 CENT(RARE !) 2001 COPPER Unc 6,00
€ COIN # 10 EURO OLYMPIC GAMES 2002 SLV 25,3 PROOF 45,00
€ COIN 2 CENT(RARE !) 2002 COPPER Unc 6,00
€ COIN 10 EURO ELIAS LΦNNROT 2002 SLV 25,0 B.U. 45,00
€ COIN 1 CENT(RARE !) 2002 COPPER Unc 6,00
€ COIN 10 EURO OLYMPIC GAMES 2002 SLV 25,3 B.U. 45,00
€ COIN 10 EURO St. PETERSBURG 2003 SLV25,3 B.U. 35,00
€ COIN 10 EURO CHYDENIUS 2003 SLV25,3 B.U. 35,00
€ COIN # 10 EURO CHYDENIUS 2003 SLV 25,3 PROOF 45,00
€ COIN 2 EURO E.U. 2004 BIMET. Unc 40,00
€ COIN 2 EURO UN / DOVE 2005 BIMET. Unc 6,50
€ COIN 5 EURO JAVELIN THROWER 2005 BIMET. Unc 17,50
€ COIN # 10 EURO UN/DOVE 2005 SLV 23,6 PROOF 30,00
€ COIN 10 EURO 100th ANNIVERSARY 2006 SLV 23,6 PROOF 27,50
€ COIN 5 EURO PRESIDENCY 2006 BIMET. B.U. 12,50
€ COIN 10 EURO MIKAEL AGICOLA 2007 SLV 23,6 PROOF 27,50
€ COIN 2 EURO 90th ANNIVERSARY 2007 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO INDEPENDENCE 2007 BIMET. Unc 12,50
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO HUMAN RIGHTS 2008 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN # 10 EURO PACIUS (KM148) 2009 SLV 23,6 PROOF 40,00
€ COIN 2 EURO PORVOO 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN # 10 EURO COUNCIL (KM173) 2009 SLV 23,6 PROOF 40,00
€ COIN 5 EURO SATAKUNTA 2010 BIMET. Unc 12,50
€ COIN 2 EURO FINNISH CURRENCY 2010 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 5 EURO PROPER 2010 BIMET. Unc 12,50
€ COIN 5 EURO LAPLAND 2011 BIMET. Unc 12,50
€ COIN 5 EURO KARELIA 2011 BIMET. Unc 12,50
€ COIN 5 EURO ΦSTERBOTTEN 2011 BIMET. Unc 12,50
€ COIN 2 EURO CENTRAL BANK 2011 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO UUSIMAA 2011 BIMET. Unc 12,50
€ COIN 5 EURO SAVONIA 2011 BIMET. Unc 12,50
€ COIN 5 EURO ΕLAND 2011 BIMET. Unc 12,50
€ COIN 5 EURO TAVASTIA 2011 BIMET. Unc 12,50
€ COIN # 5 EURO ICE HOCKEY 2012 BIMET. PROOF 19,50
€ COIN 5 EURO FLORA 2012 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO ICEHOCKEY 2012 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO HELEN SCHJERFBECK 2012 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO FAUNA 2012 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO WINTER 2012 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO CANDLE BRIDGE 2012 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO CHURCH UUSIAMAA 2012 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO DESIGN CAP HELSINKI 2012 Al/Br Unc 10,00
€ COIN 5 EURO SATAKUNTA 2013 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO OSTROBOTHNIA 2013 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO TAVASTIA 2013 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO SILLANPAA 2013 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO SAVONIA 2013 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO KARELIA 2013 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO NATURE 2013 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO TURKU 2013 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO ALAND 2013 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO 150 YR PARLIAMENT 2013 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO TOVE JANSSON 2014 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO TAPIOVAARA 2014 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 5 EURO WLDRNSS BRANCHES 2014 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO CUCKOO 2014 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO JELLYFISH 2014 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO BLCK THROATEDLOON 2014 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO FOX 2014 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO EAGLE 2014 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO AKSELI GALLEN 2015 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 5 EURO BEAVER 2015 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO JEAN SIBELIUS 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO KORFBALL 2015 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO DEER 2015 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO HEDGEHOG 2015 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO STOAT 2015 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO GYMNASTICS 2015 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO VOLLEYBALL 2015 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO FIGURE SKATING 2015 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO LINX 2015 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO ICEHOCKEY 2016 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO SKI JUMPER 2016 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO SKIING 2016 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO EINO LEINO 2016 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO STΕHLBERG 2016 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO KYOSTI KALLIO 2016 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO WRIGHT 2016 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 5 EURO SVINHUFVUD 2016 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO SOCCER 2016 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO ATHLETICS 2016 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO RELANDER 2016 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO INDEPENDENCE 2017 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO KEKKONEN 2017 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO MANNERHEIM 2017 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO HEIKKI RYTI 2017 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO NATURE BIRD IN TREE 2017 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO PAASIKIVI 2017 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO PALLASTUNTURI FLLS 2018 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO OULANKAJOKI 2018 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO PORVOO 2018 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO PUNKAHARJA 2018 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO ARCHIPELAGO SEA 2018 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO SAUNA CULTURE 2018 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO KOIVISTO 2018 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO OLAVINLINNA CASTLE 2018 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO KOLI 2018 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 5 EURO MARITIEM HELSINKI 2018 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO KOLI NATIONAL PARK 2018 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 5 EURO TAMMERKOSKI 2018 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO CONSTITUTION 2019 BIMET. Unc 22,50
€ COIN 2 EURO VΔINΦ LINNA 2020 BIMET. Unc 7,50
€ COIN 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 6,75
€ COIN 2 EURO CLIMATE RESURCH 2022 BIMET. Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
1999, 2000 & 2001 IN FOLDER
MISC.(24) Unc 95,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
1999, 2000 & 2001 IN CASE
MISC.(24) PROOF 165,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 1999 MISC.(8) B.U. 12,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2000 MISC.(8) B.U. 12,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2001 MISC.(8) B.U. 12,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET incl
SILVER MEDAL (9,7 gr Ag)
2002 MISC. (8) PROOF 32,50
€ SET # OR. EURO SET BABYSET 2002 MISC.(8) Unc 32,50
€ SET # OR. EURO SET ICEHOCKEY 2003 MISC.(8) Unc 39,00
€ SET # OR. EURO SET BABYSET 2003 MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) Unc 37,50
€ SET # EURO SET WITH GOLD MEDAL
6,2 GRAMS 585 AU
2004 MISC.(8+1) B.U. 225,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2004 MISC.(8) Unc 8,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET ROSE
WITH GOLD 14kt MEDAL
2004 MISC.(8) B.U. 65,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO
REGULAIR 2 €
2004 MISC.(8) Unc 10,00
€ SET # OR. EURO SET LAPLAND 2004 MISC.(8) B.U. 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2004/I MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. RARE 2 € EU ENLARGEMT
2004/II MISC.(8) B.U. 45,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. 5 € / MINTAGE 3000 pcs
2005 MISC.(9) PROOF 95,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2005 MISC.(8) Unc 8,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2005/I MISC.(8) B.U. 22,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
WITH COMM. 5 €
2005/II MISC.(9) B.U. 35,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2006 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2006/I MISC.(9) B.U. 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2006/II MISC.(9) B.U. 25,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2007 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2007/II MISC.(9) B.U. 25,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2008 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2009 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2010 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2011 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2012 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2013 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2014 MISC.(8) Unc 14,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2015 MISC.(8) Unc 15,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2016 MISC.(8) Unc 14,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2017 MISC.(8) Unc 15,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2018 MISC.(8) Unc 13,50
€#    90 2 CENT (Cu, GOLD PLATED) 2004 GILT Unc 1,00
€#353329 2 EURO NATURE/BUG 2023 BIMET. Unc 7,95
€#371497 2 EURO SOCIAL/HEALTH SERVICES 2023 BIMET. Unc 7,95
France
€ COIN 1 EURO WITH COLORED FLAG 2001 BIM.-COL Unc 3,50
€ COIN # Ό EURO EUROPA 2003 SLV 11,7 B.U. 17,50
€ COIN # Ό EURO TOUR DE FRANCE 2003 SLV 11,7 B.U. 17,50
€ COIN # Ό EURO EUROPA 2004 SLV 11,7 B.U. 17,50
€ COIN 1½ EURO SOCCER BALL 2004 SLV 20,0 PROOF 29,50
€ COIN # 1½ EURO EUROPEAN FLAG 2005 SLV 20,0 PROOF 30,00
€ COIN 1½ EURO END OF WW II 2005 SLV 20,0 PROOF 30,00
€ COIN 1½ EURO TRIATHLON 2005 SLV 20,0 PROOF 22,50
€ COIN # Ό EURO TGV (KM1457) 2006 SLV 20,0 B.U. 20,00
€ COIN # Ό EURO FRANKLIN (KM1442) 2006 SLV 20,0 B.U. 25,00
€ COIN 1½ EURO SCHUMAN 2006 SLV 20,0 PROOF 27,50
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 1½ EURO VAUBAN 2007 SLV 19,8 PROOF 25,00
€ COIN 15 EURO MARIANNE 2008 SLV  13,5 Unc 27,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN UNION 2008 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO DE GAULLE 2010 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 10 EURO LIMOUSIN 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 2 EURO MUSIC 2011 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO CALAIS 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO LORRAINE 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO GUYANE 2011 SLV 5,0 Unc 29,50
€ COIN 10 EURO PAYS de la LOIRE 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO HAUTE-NORMANDIE 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO GUADELOUPE 2011 SLV 5,0 Unc 29,50
€ COIN 10 EURO MAYOTTE 2011 SLV 5,0 Unc 29,50
€ COIN 10 EURO ISLE-de-FRANCE 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO FRANCE-COMTΙ 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO CENTRE 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO PICARDIE 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO ALPES-COTE d'AZUR 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO ALSACE 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO BRETAGNE 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO MARTINIQUE 2011 SLV 5,0 Unc 29,50
€ COIN 10 EURO MIDI-PYRΙNΙES 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO AQUITAINE 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO AUVERGNE 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO POITOU-CHARENTES 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO RΙUNION 2011 SLV 5,0 Unc 29,50
€ COIN 10 EURO CHAMPAGNE 2011 SLV 5,0 Unc 29,50
€ COIN 10 EURO CORSE 2011 SLV 5,0 Unc 29,50
€ COIN 10 EURO LANGUEDOC 2011 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO PICARDIE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 10 EURO HERCULES 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 2 EURO L'ABBΙ PIERRE 2012 BIMET. Unc 7,50
€ COIN 10 EURO GUADELOUPE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO MARTINIQUE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO RHONE-ALPES 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO BRETAGNE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO PAYS de la LOIRE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO POITOU-CHARENTES 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO AQUITAINE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO REUNION 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO BASSE-NORMANDIE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO NORD-PASdeCALAIS 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO CORSCE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO LORRAINE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO ILE de FRANCE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO ALSACE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO CHAMPAGNE ARD. 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO CENTRE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO BOURGOGNE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO FRANCHE-COMTΙ 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO AUVERGNE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO MIDI-PYRΙNΙES 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO LANGEDOC-ROUSS. 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO COTE d'AZURE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO MAYOTTE 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 10 EURO LIMOUSIN 2012 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 25 EURO JUSTICE 2013 SLV 9,0 Unc 30,00
€ COIN 2 EURO ELYSΙE TREATY 2013 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 25 EURO LAICITΙ 2013 SLV 9,0 Unc 30,00
€ COIN 5 EURO EGALITΙ 2013 SLV 2,4 Unc 9,50
€ COIN 5 EURO LIBERTΙ 2013 SLV 2,4 Unc 9,50
€ COIN 10 EURO HERCULES 2013 SLV 5,0 Unc 14,50
€ COIN 25 EURO RESPECT 2013 SLV 9,0 Unc 30,00
€ COIN 2 EURO COUBERTIN 2013 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 5 EURO FRATERNITΙ 2013 SLV 2,4 Unc 9,50
€ COIN 2 EURO WORLD AIDS DAY 2014 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO D-DAY 2014 BIMET. Unc 3,75
€ COIN # 50 EURO DOVE RIGHT 2014 SLV 36,9 PROOF 59,50
€ COIN # 50 EURO DOVE LEFT 2014 SLV 36,9 PROOF 59,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2208 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 2 EURO FEDERATION 2015 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2205 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 2 EURO 70 YRS PEACE 2015 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2202 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2204 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2206 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2207 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2275 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2280 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2279 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2278 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2277 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2203 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2276 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2209 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2274 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2273 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2212 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2219 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2271 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2270 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2269 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2213 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2211 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 10 EURO ASTERIX KM2272 2015 SLV 5.7 B.U. 14,50
€ COIN 2 EURO MITTERRAND 2016 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO UEFA 2016 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO RODIN 2017 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO BREAST CANCER 2017 BIMET. Unc 4,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 1999 MISC.(8) PROOF 89,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 1999 MISC.(8) Unc 12,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 1999 MISC.(8) PROOF 17,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2000 MISC.(8) PROOF 17,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2000 MISC.(8) PROOF 89,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2000 MISC.(8) Unc 12,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2001 MISC.(8) Unc 12,50
€ SET # OR.EURO SET'99, '00 and 2001 MISC(3x8) B.U. 250,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2001 MISC.(8) PROOF 17,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2001 MISC.(8) PROOF 89,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) PROOF 89,00
€ SET # OR. EURO SET BABYSET 2002 MISC.(8) B.U. 42,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) B.U. 32,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) PROOF 17,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) B.U. 30,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) PROOF 82,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2004 MISC.(8) B.U. 30,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2005 MISC.(8) B.U. 29,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2006 MISC.(8) B.U. 29,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2007 MISC.(8) B.U. 29,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2008 MISC.(8) B.U. 29,00
€ SET EURO STARTERSKIT MISC. MISC.(40) Unc 26,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO MISC. MISC.(8) Unc 8,00
€#  7237 100 EURO LA SEMEUSE 2009 GOLD 3,10 B.U. 227,50
€# 11315 # Ό EURO CHILDREN's DESIGN 2002 C/A/N Unc 5,50
€# 11657 # 50 EURO LA SEMEUSE 2010 SLV 32,4 B.U. 65,00
€# 19269 # Ό EURO JULES VERNE 2005 Al/Br Unc 6,00
€# 20089 100 EURO HERCULES 2011 SLV 45,0 Unc 109,00
€#134685 2 EURO BLEUET DE FRANCE 2018 BIMET. Unc 3,75
€#137138 # 50 EURO MICKEY JULY 14th 2018 SLV 36,9 B.U. 55,00
€#138239 # 50 EURO MICKEY STUDENT
COLORED ISSUE
2018 SLV-COL B.U. 36,9 60,00
€#141382 2 EURO SIMONE VEIL 2018 BIMET. Unc 3,75
€#149980 # 50 EURO MICKEY MONTMARTRE 2018 SLV 36,9 B.U. 55,00
€#150456 # 50 EURO MICKEY CH. ELYSΛE
COLORED ISSUE
2018 SLV-COL B.U. 36,9 60,00
€#160246 2 EURO FALL BERLIN WALL 2019 BIMET. Unc 3,75
€#167978 # 2 EURO ASTERIX
*3 DIFF.BLISTERS AVAILABLE
2019 BIMET. B.U. 29,50
€#192990 2 EURO  DE GAULLE 2020 BIMET. Unc 3,75
€#239405 # 2 EURO MEDICAL RESEARCH
* 3 DIFF.BLISTERS AVAILABLE
2020 BIMET. Unc 12,50
€#275891 2 EURO UNICEF 2021 BIMET. Unc 3,75
€#304119 # 2 EURO OLYMPIC RUNNER 2021 BIMET. Unc 12,50
€#309034 Ό EURO YEAR o/t TIGER
(N#309034)
2021 C/A/N Unc 6,00
€#318748 2 EURO JACQUES CHIRAC 2022 BIMET. Unc 3,95
€#331022 # 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. PROOF 29,50
€#331022 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 3,75
€#341320 # 2 EURO DISCUS THROWER 2022 BIMET. Unc 12,50
€#349787 Ό EURO YEAR o/t RABBIT
(N#349787)
2022 C/A/N Unc 6,50
€#352565 # 2 EURO OLYMPICS PARIS 2023 BIMET. Unc 12,50
€#369820 2 EURO RUGBY WK 2023 2023 BIMET. Unc 3,75
€#383715 Ό EURO YEAR o/t DRAGON 2023 C/A/N Unc 6,50
€#394012 # 2 EURO HERCULE/NOTRE DAME 2024 BIMET. Unc 12,50
Germany
€ COIN 10 EURO MUSEUM 2002A SLV 16,7 Unc 22,50
€ COIN 10 EURO RAILROAD 2002D SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO INTRODUCTION EURO 2002F SLV 16,7 Unc 22,50
€ COIN 10 EURO 50yrs GERMAN TV 2002G SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 1 EURO WITH COLORED FLAG 2002G BIM.-COL Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 2002G BIMET. PROOF 4,50
€ COIN 1 EURO            '02G or 2002J BIMET. PROOF 3,50
€ COIN 10 CENT          '02G or 2002J C/N/Z PROOF 1,50
€ COIN 2 EURO (MINOR SPOTS) 2002J BIMET. PROOF- 3,50
€ COIN 10 EURO KASSEL 2002J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 50 CENT          '02G or 2002J C/N/Z PROOF 2,00
€ COIN 10 EURO 1953 - 2003 2003A SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO GERMAN MUSEUM 2003D SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO RUHRGEBIET 2003F SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO SEMPER 2003G SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO        2002J or 2003J BIMET. PROOF 5,00
€ COIN 10 EURO VON LIEBIG 2003J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 1 EURO        2002J or 2003J BIMET. PROOF 3,00
€ COIN 10 EURO SOCCER BALL 2003J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 50 CENT       2002J or 2003J C/N/Z PROOF 2,00
€ COIN 20 CENT       2002J or 2003J C/N/Z PROOF 1,50
€ COIN 5 CENT       2002J or 2003J COPPER PROOF 1,00
€ COIN 2 CENT       2002J or 2003J COPPER PROOF 1,00
€ COIN 1 CENT       2002J or 2003J COPPER PROOF 1,00
€ COIN 10 CENT      2002J or 2003J C/N/Z PROOF 1,50
€ COIN 10 EURO BAUHAUS 2004A SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO SPACE LAB 2004D SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO EDUARD MORIKE 2004F SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO NEW COUNTRIES 2004G SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO WATTENMEER 2004J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO SOCCER 2005 SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO MAGDENBURG 2005A SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO BAYERSCHER WALD 2005D SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 1 CENT       '02G, '02J, or 2005F COPPER PROOF 1,00
€ COIN 10 EURO VON SUTTNER 2005F SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO SCHILLER 2005G SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO EINSTEIN 2005J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO DRESDEN 2006A SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO HOLSTEIN TOWER 2006A BIMET. Unc 9,50
€ COIN 10 EURO SOCCER 2006A SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO HOLSTEIN TOWER 2006D BIMET. Unc 7,50
€ COIN 10 EURO MOZART 2006D SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO SOCCER 2006D SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO SCHINKEL 2006F SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO HOLSTEIN TOWER 2006F BIMET. Unc 7,50
€ COIN 2 EURO HOLSTEIN TOWER 2006G BIMET. Unc 7,50
€ COIN 2 CENT '02G, '02J, '05F or 2006G COPPER PROOF 1,00
€ COIN 20 CENT '02G, '02J, '05F or 2006G C/N/Z PROOF 1,50
€ COIN 5 CENT '02G, '02J, '05F or 2006G COPPER PROOF 1,00
€ COIN 2 EURO HOLSTEIN TOWER 2006G BIMET. PROOF 10,00
€ COIN 10 EURO STΔDTE HANSE 2006J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO HOLSTEIN TOWER 2006J BIMET. Unc 7,50
€ COIN 10 EURO SOCCER 2006J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007A BIMET. PROOF 8,50
€ COIN 2 EURO MECKLENBURG 2007A BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO MECKLENBURG 2007A BIMET. PROOF 8,50
€ COIN 10 EURO VON THURINGEN 2007A SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007A BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO MECKLENBURG 2007D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO WILHELM BUSH 2007D SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007D BIMET. Unc 4,00
€ COIN 10 EURO TREATY OF ROME 2007F SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO MECKLENBURG 2007F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007F BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO MECKLENBURG 2007G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007G BIMET. Unc 4,00
€ COIN 10 EURO SAARLAND 2007G SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO BUNDESBANK 2007J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007J BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO MECKLENBURG 2007J BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO HAMBURG CHURCH 2008A BIMET. Unc 5,50
€ COIN 10 EURO UNIVERSUM 2008A SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO HAMBURG CHURCH 2008D BIMET. Unc 4,50
€ COIN 10 EURO SPITZWEG 2008D SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO HAMBURG 2008D BIMET. PROOF 8,50
€ COIN 10 EURO MAX PLANCK 2008F SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO HAMBURG CHURCH 2008F BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO HAMBURG CHURCH 2008G BIMET. Unc 4,50
€ COIN 10 EUROFRANZ KAFKA 2008G SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO HAMBURG CHURCH 2008J BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO HAMBURG 2008J BIMET. PROOF 8,50
€ COIN 10 EURO FOCK SHIP 2008J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009A BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO SAARLAND 2009A BIMET. Unc 4,50
€ COIN 10 EURO UNIVERSITY LEIPZIG 2009A SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO AIRFORCE EXH. 2009D SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO SAARLAND 2009D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO KEPLER 2009F SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO SAARLAND 2009F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO ATHLETE 2009G SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO SAARLAND 2009G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO YOUTH HOSTEL 2009G SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO ATHLETE A, D, F or 2009J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO MARION DΦNHOFF 2009J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO SAARLAND 2009J BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009J BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO ALPINE SKIER 2010 SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 5 CENT '07A, '08D, '08J or 2010A COPPER PROOF 1,00
€ COIN 2 EURO '08D, '08J or 2010A BIMET. PROOF 4,50
€ COIN 2 EURO BREMEN 2010A BIMET. Unc 4,50
€ COIN 1 CENT '07A, '08D, '08J or 2010A COPPER PROOF 1,00
€ COIN 2 EURO BREMEN 2010A BIMET. PROOF 8,50
€ COIN 20 CENT '07A, '08D, '08J or 2010A C/N/Z PROOF 1,50
€ COIN 10 EURO 20 YRS UNITY 2010A SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 CENT '07A, '08D, '08J or 2010A COPPER PROOF 1,00
€ COIN 2 EURO BREMEN 2010D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO RAILROAD 2010D SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 10 EURO 300 YRS PORCELAIN 2010F SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO BREMEN 2010F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO BREMEN 2010G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO KONRAD ZUSE 2010G SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO BREMEN 2010J BIMET. Unc 4,50
€ COIN 10 EURO ROBERT SCHUMANN 2010J SLV 16,7 Unc 20,00
€ COIN 2 EURO N.R.W. 2011A BIMET. Unc 4,00
€ COIN 10 EURO WOMEN's SOCCER 2011A C/N Unc 14,50
€ COIN 10 EURO PREHISTORIC BIRD 2011A C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO N.R.W. 2011D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO TILL EULENSPIEGEL 2011D C/N Unc 14,50
€ COIN 10 EURO WOMEN's SOCCER 2011D C/N Unc 14,50
€ COIN 10 EURO WOMEN's SOCCER 2011F C/N Unc 14,50
€ COIN 10 EURO AUTOMOBILE 2011F C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO N.R.W. 2011F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO FRANZ LISZT 2011G SLV 10,0 Unc 15,00
€ COIN 10 EURO WOMEN's SOCCER 2011G C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO N.R.W. 2011G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO WOMEN's SOCCER 2011J C/N Unc 14,50
€ COIN 10 EURO ELBTUNNET 2011J C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO N.R.W. 2011J BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO FRIEDRICH II 2012A C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012A BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO BAYERN 2012A BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO NATIONAL LIBRARY 2012D C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO BAYERN 2012D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO BAYERN 2012F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO GRIMM 2012F C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO WORLD AID 2012G C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO BAYERN 2012G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO BAYERN 2012J BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012J BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO G.HAUPTMANN 2012J C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO ELYSΙE TREATY 2013A BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO BADEN WάRTTEMBERG 2013A BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO RED CROSS 2013A C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO BADEN WάRTTEMBERG 2013D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO ELYSΙE TREATY 2013D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO RICHARD WAGNER 2013D C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO BADEN WάRTTEMBERG 2013F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO BάCHNER 2013F C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO ELYSΙE TREATY 2013F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO ELYSΙE TREATY 2013G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO BADEN WάRTTEMBERG 2013G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO HEINRICH HERTZ 2013G C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO BADEN WάRTTEMBERG 2013J BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO ELYSΙE TREATY 2013J BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO SNOW WHITE 2013J C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO NIEDERSACHSEN 2014A BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO J.G. SCHADOW 2014A C/N Unc 14,50
€ COIN 10 EURO STRAUSS 2014D C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO NIEDERSACHSEN 2014D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO KONSTANZER KONZIL 2014F C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO NIEDERSACHSEN 2014F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO HΔNSEL/GRETEL 2014G C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO NIEDERSACHSEN 2014G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO FAHRENHEIT 2014J C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO NIEDERSACHSEN 2014J BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 25 yrs UNIFICATION 2015A BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO OTTO VON BISMARCK 2015A C/N Unc 17,50
€ COIN 2 EURO HESSEN 2015A BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO SLEEPING BEAUTY 2015D C/N Unc 17,50
€ COIN 2 EURO HESSEN 2015D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 25 yrs UNIFICATION 2015D BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 25 yrs UNIFICATION 2015F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO LEIPZIG 2015F C/N Unc 14,50
€ COIN 2 EURO HESSEN 2015F BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO HESSEN 2015G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO LUCAS CRANACH Jr 2015G C/N Unc 30,00
€ COIN 2 EURO 25 yrs UNIFICATION 2015G BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015J BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO HESSEN 2015J BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO 150th ANN. RESCUE 2015J C/N Unc 17,50
€ COIN 2 EURO 25 yrs UNIFICATION 2015J BIMET. Unc 3,50
€ SET # OR. EURO SET BERLIN
GENDARMENMARKT
2002A MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # OR. EURO SET BERLIN
BRANDENBURGER TOR II
2002A MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # OR. EURO SET BERLIN
BRANDENBURGER TOR 1
2002A MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # OR. EURO SET BERLIN
BERLINER DOM
2002A MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # € SET REICHSTAG 2002A MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # ORIG. EURO SET BABYSET
DUTCH ROYAL MINT MADE
2002F MISC.(8) Unc 35,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO  A ,F,Gor 2002J MISC.(8) Unc 10,00
€ SET # OR.  EURO SET A,D,F,G and 2002J MISC.(40) B.U. 99,00
€ SET # ORIG. EURO SET A,D,F,G and 2002J MISC.(40) PROOF 160,00
€ SET # OR. EURO SET UNESCO
KΦLN MTG 500 SETS
2003A MISC.(8) Unc 30,00
€ SET # OR. EURO SET UNESCO
QUEDLINBURG MTG 2003 SETS
2003A MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # ORIG.EURO SET BABYSET 2003G MISC.(8) Unc 15,00
€ SET # OR.EURO SET A,D,F,G and 2003J MISC.(40) B.U. 89,00
€ SET # ORIG.EURO SET A,D,F,G and 2003J MISC.(40) PROOF 85,00
€ SET # OR. EURO SET UNESCO
BAMBERG
2004A MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # ORIG.EURO SET STUTTGART
ONLY 1000 SETS
2004F MISC.(8) Unc 60,00
€ SET 5x50 CENT OBAMA IN EUROPE
SET OF 5 DIFF. COLORED CNS
2004G C/N/Z-COL Unc 20,00
€ SET # ORIG.EURO SET BABYSET 2004G MISC.(8) Unc 15,00
€ SET # ORIG.EURO SET A,D,F,G and 2004J MISC.(40) PROOF 85,00
€ SET # OR.EURO SET A,D,F,G and 2004J MISC.(40) B.U. 59,00
€ SET # ORIG.EURO SET A,D,F,G and 2005J MISC.(40) PROOF 85,00
€ SET # 5 x 2 € SCH-HOL. A,D,F,G&J 2006 BIMET.(5) Unc 15,00
€ SET # OR. EURO SET BERLIN FAIR
w.FRENCH EURO's / Mtg 500
2006 MISC.(8) B.U. 50,00
€ SET # OR.EURO SET A,D,F,G and 2006J MISC.(45) B.U. 95,00
€ SET # 5 x 2 € HAMBURG A,D,F,G&J 2008 BIMET.(5). Unc 15,00
€ SET # 5 x 2 € SAARLAND A,D,F,G&J 2009 BIMET.(5) Unc 15,00
€ SET # 5 x 2 € 10yrs EMU A,D,F,G&J 2009 BIMET.(5) Unc 15,00
€ SET # 5 x 2 € BREMEN A,D,F,G&J 2010 BIMET.(5) Unc 15,00
€ SET 5 x 2 EURO BREMEN A,D,F,G&J
ALL COINS 24K GOLD PLATED
2010 GILT (5) Unc 17,50
€ SET # OR. EURO SET A, D, F, G and 2010J MISC.(45) B.U. 75,00
€ SET 5 x 2 EURO NRW A,D,F,G&J
ALL COINS 24K GOLD PLATED
2011 GILT (5) Unc 17,50
€ SET 2 EURO H. SCHMIDT    A+D+F+G +
+ MEDAL FLUTKATASTROPHE
2018J BIMET(5+1) Unc 17,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO APPLICATION
BRANDENBURG GATE IN COLOR
MISC.(8) MISC. Unc 12,50
€#   105 1 CENT (Cu, GOLD PLATED) 2012G GILT XF 1,00
€# 80927 2 EURO SACHSEN 2016A BIMET. Unc 3,50
€# 80927 2 EURO SACHSEN 2016D BIMET. Unc 3,50
€# 80927 2 EURO SACHSEN 2016G BIMET. Unc 3,50
€# 80927 2 EURO SACHSEN 2016J BIMET. Unc 3,50
€# 83103 20 EURO LITTLE RED RD HOOD 2016A SLV 16,7 Unc 24,50
€# 86001 20 EURO NELLY SACHS 2016F SLV 16,7 Unc 24,50
€# 90021 20 EURO ERNST LITFASS 2016D SLV 16,7 Unc 24,50
€# 94420 20 EURO NATIONAL ANTHEM 2016J SLV 16,7 Unc 24,50
€# 96216 20 EURO OTTO DIX 2016G SLV 16,7 Unc 24,50
€#102445 2 EURO RHEINLAND-PFALZ 2017A BIMET. Unc 3,50
€#102445 2 EURO RHEINLAND-PFALZ 2017D BIMET. Unc 3,50
€#102445 2 EURO RHEINLAND-PFALZ 2017F BIMET. Unc 3,50
€#102445 2 EURO RHEINLAND-PFALZ 2017G BIMET. Unc 3,50
€#102445 2 EURO RHEINLAND-PFALZ 2017J BIMET. Unc 3,50
€#104370 20 EURO GRIMM 2017J SLV 16,7 Unc 24,50
€#108896 20 EURO REFORMATION 2017A SLV 16,7 Unc 24,50
€#110486 5 EURO TROPICAL ZONE
WITH RED POLYMER RING
2017A C/N-POL Unc 35,00
€#110486 5 EURO TROPICAL ZONE
WITH RED POLYMER RING
2017J C/N-POL Unc 35,00
€#117737 20 EURO KARL DRAIS 2017G SLV 16,7 Unc 24,50
€#126397 20 EURO WINCKELMANN 2017F SLV 16,7 Unc 24,50
€#132935 2 EURO BERLIN 2018A BIMET. Unc 3,50
€#132935 2 EURO BERLIN 2018D BIMET. Unc 3,50
€#132935 2 EURO BERLIN 2018F BIMET. Unc 3,50
€#132935 2 EURO BERLIN 2018G BIMET. Unc 3,50
€#132935 2 EURO BERLIN 2018J BIMET. Unc 3,50
€#132936 2 EURO HELMUT SCHMIDT 2018A BIMET. Unc 3,50
€#132936 2 EURO HELMUT SCHMIDT 2018D BIMET. Unc 3,50
€#132936 2 EURO HELMUT SCHMIDT 2018F BIMET. Unc 3,50
€#132936 2 EURO HELMUT SCHMIDT 2018G BIMET. Unc 3,50
€#132936 2 EURO HELMUT SCHMIDT 2018J BIMET. Unc 3,50
€#133443 20 EURO FROG KING 2018F SLV 16,7 Unc 24,50
€#136540 20 EURO ORCHESTRE 2018G SLV 16,7 Unc 24,50
€#139022 5 EURO SUBTR.ZONE A,D,F,Gor 2018J C/N-POL Unc 12,50
€#139058 2 EURO FEDERAL COUNCIL 2019A BIMET. Unc 3,50
€#139058 2 EURO FEDERAL COUNCIL 2019D BIMET. Unc 3,50
€#139058 2 EURO FEDERAL COUNCIL 2019F BIMET. Unc 3,50
€#139058 2 EURO FEDERAL COUNCIL 2019G BIMET. Unc 3,50
€#139058 2 EURO FEDERAL COUNCIL 2019J BIMET. Unc 3,50
€#140502 20 EURO ROSTOCK 2018J SLV 16,7 Unc 24,50
€#141118 20 EURO OTTO FISCHER 2018D SLV 16,7 Unc 24,50
€#158326 20 EURO WOMEN SUFFRAGE 2019D SLV 16,7 Unc 24,50
€#164819 20 EURO BAUHAUS 2019J SLV 16,7 Unc 24,50
€#164952 10 EURO IN DER LUFT
* POLYMER RING *
2019G C/N-POL Unc 13,50
€#167855 20 EURO BRAVE LITTLE TAILOR 2019G SLV 16,7 Unc 24,50
€#175958 20 EURO WEIMARER REP. 2019A SLV-COL Unc 16,7 24,50
€#178123 20 EURO VON HUMBOLDT 2019F SLV 16,7 Unc 24,50
€#179888 5 EURO TEMP. ZONE A,D,F,Gor 2019J C/N-POL Unc 9,50
€#180626 2 EURO FALL BERLIN WALL 2019A BIMET. Unc 3,50
€#180626 2 EURO FALL BERLIN WALL 2019D BIMET. Unc 3,50
€#180626 2 EURO FALL BERLIN WALL 2019F BIMET. Unc 3,50
€#180626 2 EURO FALL BERLIN WALL 2019G BIMET. Unc 3,50
€#180626 2 EURO FALL BERLIN WALL 2019J BIMET. Unc 3,50
€#187259 20 EURO WOLF&LITTLE GOATS 2020D SLV 16,7 Unc 24,50
€#187261 20 EURO VON MάNCHHAUSEN 2020A SLV-COL Unc 16,7 24,50
€#187263 20 EURO BEETHOVEN 2020F SLV 16,7 Unc 24,50
€#187264 20 EURO FREIBURG 2020G SLV 16,7 Unc 24,50
€#187268 5 EURO SUBP.ZONE A,D,F,Gor 2020J C/N-POL Unc 9,50
€#193506 2 EURO BRANDENBURG 2020A BIMET. Unc 3,50
€#193506 2 EURO BRANDENBURG 2020D BIMET. Unc 3,50
€#193506 2 EURO BRANDENBURG 2020F BIMET. Unc 3,50
€#193506 2 EURO BRANDENBURG 2020G BIMET. Unc 3,50
€#193506 2 EURO BRANDENBURG 2020J BIMET. Unc 3,50
€#226447 2 EURO WARSCHAU 2020A BIMET. Unc 3,75
€#226447 2 EURO WARSCHAU 2020D BIMET. Unc 3,75
€#226447 2 EURO WARSCHAU 2020F BIMET. Unc 3,75
€#226447 2 EURO WARSCHAU 2020G BIMET. Unc 3,75
€#226447 2 EURO WARSCHAU 2020J BIMET. Unc 3,75
€#267621 2 EURO SACHSEN-ANHALT 2021A BIMET. Unc 3,75
€#267621 2 EURO SACHSEN-ANHALT 2021D BIMET. Unc 3,75
€#267621 2 EURO SACHSEN-ANHALT 2021F BIMET. Unc 3,75
€#267621 2 EURO SACHSEN-ANHALT 2021G BIMET. Unc 3,75
€#267621 2 EURO SACHSEN-ANHALT 2021J BIMET. Unc 3,75
€#295254 20 EURO SENDUNG m/d MAUS 2021A SLV-COL Unc 16,7 24,50
€#295255 20 EURO SOPHIE SCHOLL 2021D SLV 16,7 Unc 24,50
€#295256 20 EURO FRAU HOLLE 2021F SLV 16,7 Unc 24,50
€#295257 20 EURO SEBASTIAN KNEIPP 2021G SLV 16,7 Unc 24,50
€#311426 25 EURO BIRTH OF CHRIST 2021G SLV 22,0 Unc 29,50
€#314709 2 EURO THάRINGEN 2022A BIMET. Unc 3,95
€#314709 2 EURO THάRINGEN 2022D BIMET. Unc 3,95
€#314709 2 EURO THάRINGEN 2022F BIMET. Unc 3,95
€#314709 2 EURO THάRINGEN 2022G BIMET. Unc 3,95
€#314709 2 EURO THάRINGEN 2022J BIMET. Unc 3,95
€#324109 20 EURO RUMPELSTILZCHEN 2022J SLV 16,7 Unc 24,50
€#324111 20 EURO DROSTE-HάLSHOFF 2022G SLV 16,7 Unc 24,50
€#324867 2 EURO ERASMUS 2022A BIMET. Unc 3,75
€#324867 2 EURO ERASMUS 2022D BIMET. Unc 3,75
€#324867 2 EURO ERASMUS 2022F BIMET. Unc 3,75
€#324867 2 EURO ERASMUS 2022G BIMET. Unc 3,75
€#324867 2 EURO ERASMUS 2022J BIMET. Unc 3,75
€#324868 5 EURO WORLD OF INSECTS 2022F C/N-COL Unc 8,50
€#324871 20 EURO KINDER HILFSWERK 2022D SLV-COL Unc 16,7 24,50
€#324874 20 EURO KLOSTER CORVEY 2022F SLV 16,7 Unc 24,50
€#324878 25 EURO MORAVIAN STAR 2022A SLV 22,0 Unc 29,50
€#352712 2 EURO HAMBURG 2023A BIMET. Unc 3,75
€#352712 2 EURO HAMBURG 2023D BIMET. Unc 3,75
€#352712 2 EURO HAMBURG 2023F BIMET. Unc 3,75
€#352712 2 EURO HAMBURG 2023G BIMET. Unc 3,75
€#352712 2 EURO HAMBURG 2023J BIMET. Unc 3,75
€#356151 20 EURO BRECHT 2023J SLV 16,7 Unc 24,50
€#356441 2 EURO CHARLEMAGNE 2023A BIMET. Unc 3,75
€#356441 2 EURO CHARLEMAGNE 2023D BIMET. Unc 3,75
€#356441 2 EURO CHARLEMAGNE 2023F BIMET. Unc 3,75
€#356441 2 EURO CHARLEMAGNE 2023G BIMET. Unc 3,75
€#356441 2 EURO CHARLEMAGNE 2023J BIMET. Unc 3,75
€#358391 5 EURO LADYBUG 2023A C/N-COL Unc 8,50
€#365307 10 EURO FIRE DEPT A,D,F,G or 2023J C/N-POL Unc 13,50
€#369505 5 EURO SWALLOWTAIL 2023G C/N-COL Unc 8,50
€#372705 20 EURO CALCULATING MACH. 2023D SLV 16,7 Unc 24,50
€#375390 5 EURO RED MASON BEE 2023D C/N-COL Unc 8,50
€#376765 20 EURO VICCO VON BάLOW 2023A SLV 16,7 Unc 24,50
€#380974 5 EURO BANDED DEMOISELLE 2023J C/N-COL Unc 8,50
€#388625 25 EURO SWIBBOGEN 2023G SLV 22,0 Unc 29,50
€#394532 10 EURO POLICE 2024A C/N-COL Unc 13,50
€#394629 2 EURO MECKLENB./VORPOM. 2024A BIMET. Unc 3,75
€#394629 2 EURO MECKLENB./VORPOM. 2024D BIMET. Unc 3,75
€#394629 2 EURO MECKLENB./VORPOM. 2024F BIMET. Unc 3,75
€#394629 2 EURO MECKLENB./VORPOM. 2024G BIMET. Unc 3,75
€#394629 2 EURO MECKLENB./VORPOM. 2024J BIMET. Unc 3,75
€#398172 20 EURO KANT 2024J SLV 16,7 Unc 24,50
€#414099 11 EURO UEFA 2024A SLV-COL Unc 7,0 14,50
€#Yr2002 # ORIGINAL EURO SET BERLIN
BRANDENB. TOR FIREWORKS
2002A MISC.(8) Unc 8,50
€#Yr2002 # ORIGINAL EURO SET BERLIN
GENDARMENMARKT
2002A MISC.(8) Unc 8,50
€#Yr2002 # ORIGINAL EURO SET BERLIN
BERLINER DOM
2002A MISC.(8) Unc 8,50
€#Yr2002 # ORIGINAL EURO SET BERLIN
BRANDENBURGER TOR (TOR)
2002A MISC.(8) Unc 8,50
€#Yr2002 # ORIGINAL EURO SET BERLIN
BRANDENBURGER TOR STATUE
2002A MISC.(8) Unc 8,50
€#Yr2002 # ORIGINAL EURO SET BERLIN
REICHSTAG
2002A MISC.(8) Unc 8,50
€#Yr2002 # ORIGINAL EURO SET KEMPTEN
KIRCHENRENOVIERUNG
MINTAGE ONLY 500 SETS
2002D MISC.(8) Unc 25,00
€#Yr2004 # ORIGINAL EURO SET LEIPZIG
PHILATELIA UND MάNZ EXPO
MINTAGE ONLY 500 SETS
2004A MISC.(8) Unc 25,00
€#Yr2005 # ORIGINAL EURO SET
WORLD CUP SOCCER
MINTAGE ONLY 2005 SETS
2005A MISC.(8) Unc 15,00
€#Yr2005 # ORIGINAL EURO SET
PARTNERSTΔDTE TOKIO-BERLIN
MINTAGE ONLY 500 SETS
2005A MISC.(8) Unc 25,00
Greece
€ COIN 1 EURO WITH COLORED FLAG 2002 BIM.-COL Unc 3,50
€ COIN 2 CENT w/o CHARACTER 2002 COPPER Unc 1,00
€ COIN 1 CENT w/o CHARACTER 2002 COPPER Unc 1,00
€ COIN 5 CENT WITH "F" 2002F COPPER Unc 1,00
€ COIN 2 CENT WITH "F" 2002F COPPER Unc 5,00
€ COIN 1 CENT WITH "F" 2002F COPPER Unc 5,00
€ COIN # 2 EURO DISCUS THROWER 2004 BIMET. B.U. 5,00
€ COIN 2 EURO DISCUS THROWER 2004 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 10 EURO MARIA CALLAS 2007 SLV 9,0 PROOF 65,00
€ COIN 10 EURO KAZANTZAKIS 2007 SLV 9,0 PROOF 65,00
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO MARATHON 2010 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO OLYMPICS 2011 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO PLATO 2013 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO CRETE 2013 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO IONIAN ISLANDS 2014 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO GRECO 2014 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO SPYRIDON 2015 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO MITROPOULIS 2016 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO ARKADI MONASTERY 2016 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO ARCH. PHILIPPI 2017 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO KAZANTZAKIS 2017 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO PALAMAS 2018 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO DODECANESE 2018 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO ANDRONICO 2019 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO KALVOS 2019 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO UNION OF THRACE 2020 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO BATTLE of THERMOP. 2020 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO 200thANN.REVOLUTION 2021 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO CONSTITUTION 2022 BIMET. Unc 3,95
€ COIN 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 3,95
€ COIN # 10 EURO DISCUS THROW. N.D. SLV 31,5 PROOF 39,00
€ COIN # 10 EURO RUNNERS N.D. SLV 31,5 PROOF 39,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO ORIG. COINS
24 K GOLD PLATED
09/10 GILT (8) Unc 11,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO w.CHAR. 2002 MISC.(8) Unc 15,00
€ SET # OR.EURO SET NATIONAL 2002 MISC.(8) B.U. 42,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO w/o CHAR. 2002 MISC. Unc 10,00
€ SET # OR.EURO SET INTERNATIONAL 2002 MISC.(8) B.U. 175,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) Unc 35,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
WITH 10 EURO SILVER
2003 MISC.(9) B.U. 70,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2004 MISC.(8) Unc 8,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2004 MISC.(8) Unc 70,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2005 MISC.(8) Unc 8,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2006 MISC.(8) Unc 8,50
€ SET # OR. EURO SET KAZANTZAKIS 2007 MISC.(9) B.U. 95,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2008 MISC.(8) Unc 8,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO
WITH REGULAIR 2 €
2009 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO
(2 EURO = EMU)
2009 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2010 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 1 EURO
(2 EURO NOT ISSUED FOR CIRC)
2011 MISC.(7) Unc 4,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET OLYMP.
WITH SILVER 10 € STADIUM
2011 MISC.(9) B.U. 58,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET OLYMP.
WITH SILVER 10 € ANC.CITY
2011 MISC.(9) B.U. 58,00
€#365351 2 EURO MARIA CALLAS 2023 BIMET. Unc 3,95
€#365354 2 EURO CARATHΙODORY 2023 BIMET. Unc 3,95
Ireland Republic
€ COIN 1 CENT 2002 COPPER Unc 1,00
€ COIN 1 EURO WITH COLORED FLAG 2002 BIM.-COL Unc 3,50
€ COIN 2 CENT 2002 COPPER Unc 1,50
€ COIN # 10 EURO SPECIAL OLYMPICS 2003 SLV-COL PROOF 55,00
€ COIN # 5 EURO SPECIAL OLYMPICS 2003 C/N-COL B.U. 22,50
€ COIN # 10 EURO SWAN 2004 SLV 26,2 PROOF 35,00
€ COIN 10 EURO HAMILTON 2005 SLV 26,2 PROOF 27,50
€ COIN # 10 EURO HAMILTON 2005 SLV 26,2 PROOF 35,00
€ COIN 10 EURO BECKETT 2006 SLV 26,2 PROOF 27,50
€ COIN # 10 EURO CELTIC CULTURE 2007 SLV 26,2 PROOF 35,00
€ COIN 20 EURO CELTIC CULTURE 2007 GOLD 1,24 PROOF 92,50
€ COIN 10 EURO CELTIC CULTURE 2007 SLV 26,2 PROOF 30,00
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 4,00
€ COIN # 10 EURO SCEILIG MHICHIL 2008 SLV 26,2 PROOF 42,50
€ COIN 10 EURO PLOUGHMAN 2009 SLV 26,2 PROOF 32,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN # 10 EURO GAISCE 25 YRS 2010 SLV 26,2 PROOF 42,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EASTER RAISING 2016 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO CENTENNARY 2019 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO CENTENNARY
MUNTMANIF.'19-MTG ONLY 250
2019 BIMET.-COL Unc 9,50
€ COIN 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 4,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2002 MISC.(8) Unc 8,00
€ SET EURO STARTERSKIT 2002 MISC.(19) Unc 27,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) B.U. 85,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET WITH
SPECIAL OLYMPICS 5 EURO
2003 MISC.(9) B.U. 65,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2004 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2004 MISC.(8) Unc 35,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2005 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2005 MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2006 MISC.(8) Unc 25,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2006 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO + 2 EURO RM 2007 MISC.(9) Unc 22,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2011 MISC.(8) Unc 17,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2012 MISC.(8) Unc 17,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2013 MISC.(8) Unc 14,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2014 MISC.(8) Unc 14,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2015 MISC.(8) Unc 15,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2016 MISC.(8) Unc 14,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2017 MISC. (8) Unc 14,50
€#368762 2 EURO EU MEMBERSHIP 2023 BIMET. Unc 4,50
Italy
€ COIN 1 EURO WITH COLORED FLAG 2002 BIM.-COL Unc 3,50
€ COIN # 10 EURO EU 2003 SLV 20,4 B.U. 27,50
€ COIN 2 EURO WORLD FOOD PROGR. 2004 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO SOCCER 2004 SLV 16,7 PROOF 25,00
€ COIN 2 EURO CONSTITUTION 2005 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO TORINO 2006 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO LEONARDO da VINCI 2006 SLV 20,4 PROOF 35,00
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO TREATY OF ROME 2007 SLV 20,4 PROOF 27,50
€ COIN 10 EURO ANDREA PALLADIO 2008 SLV 20,4 PROOF 25,00
€ COIN 2 EURO HUMAN RIGHTS 2008 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO MARCONI KM317 2009 SLV 20,4 PROOF 25,00
€ COIN 2 EURO BRAILLE 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO AQUILEIA KM334 2010 SLV 20,4 PROOF 25,00
€ COIN 2 EURO CAVOUR 2010 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO UNITY 2011 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO PASCOLI 2012 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO VERDI 2013 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO BOCCACCIO 2013 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO GALILEO GALILEI 2014 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO CARABINIERI 2014 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EXPO 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO DANTE 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO DONATELLO 2016 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO PLAUTO 2016 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO TITO 2017 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO VENEZIA 2017 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO CONSTITUTION 2018 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO MINISTRY OF HEALTH 2018 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO DA VINCI 2019 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO MONTESSORI 2020 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO FIRE CORPS 2020 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO GRAZIE ! 2021 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO ROME 2021 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO FALCONE/BORSELLINO 2022 BIMET. Unc 3,95
€ COIN 2 EURO POLICE 2022 BIMET. Unc 3,95
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2002 MISC.(8) Unc 8,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) Unc 35,00
€ SET # OR.EURO SET BANKSET 2002 MISC.(8) Unc 12,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) Unc 27,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2005 MISC.(8) Unc 27,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2006 MISC.(8) Unc 30,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2009 MISC.(8) Unc 15,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
WITH 5 EURO ALFA ROMEA
2010 MISC.(9) B.U. 60,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2010 MISC.(8) Unc 12,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2011 MISC.(8) Unc 12,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2012 MISC.(8) Unc 12,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2014 MISC.(8) Unc 14,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO (ALL COLOR) MISC. MISC. (8) Unc 12,50
€#353310 2 EURO MANZONI 2023 BIMET. Unc 3,75
€#353313 2 EURO ITALIAN AIR FORCE 2023 BIMET. Unc 3,95
Latvia
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2014 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO ORIG. COINS
24 K GOLD PLATED
2014 GILT (8) Unc 11,00
€# 63874 2 EURO RIGA 2014 BIMET. Unc 4,00
€# 76639 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 3,50
€# 77458 2 EURO BLACK STORK 2015 BIMET. Unc 3,75
€# 85889 2 EURO COW 2016 BIMET. Unc 3,50
€# 95462 2 EURO VIDZEME 2016 BIMET. Unc 3,50
€#125266 2 EURO KURZEME 2017 BIMET. Unc 3,50
€#125267 2 EURO LATGALE 2017 BIMET. Unc 3,50
€#132943 2 EURO BALTIC STATES 2018 BIMET. Unc 4,00
€#143883 2 EURO ZEMGALE 2018 BIMET. Unc 3,50
€#179193 2 EURO SUNRISE 2019 BIMET. Unc 6,00
€#196830 2 EURO CERAMICS 2020 BIMET. Unc 4,50
€#267043 2 EURO RECOGNITION 2021 BIMET. Unc 4,50
€#324799 2 EURO FINANCIAL LITERACY 2022 BIMET. Unc 3,95
€#331196 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 3,75
€#366879 2 EURO SUNFLOWERforUKRAIN 2023 BIMET. Unc 3,95
Lithuania
€# 70731 # 5 EURO INDEPENDENCE 2015 BRSS-COL P/L 15,00
€# 78191 2 EURO LANGUAGE 2015 BIMET. Unc 3,50
€# 86935 2 EURO BALTIC CULTURE 2016 BIMET. Unc 3,50
€#116893 2 EURO VILNIUS 2017 BIMET. Unc 3,50
€#132495 2 EURO BALTIC STATES 2018 BIMET. Unc 4,00
€#140885 2 EURO SONG/DANCE CELEBR. 2018 BIMET. Unc 4,00
€#156358 2 EURO ANTHEM 2019 BIMET. Unc 3,50
€#161190 2 EURO ZEMAITIJA 2019 BIMET. Unc 3,50
€#215429 2 EURO AUKŠTAITIJA 2020 BIMET. Unc 3,75
€#220976 2 EURO HILL OF CROSSES 2020 BIMET. Unc 3,75
€#264790 2 EURO DZΪKIJA 2021 BIMET. Unc 3,95
€#282044 2 EURO UNESCO 2021 BIMET. Unc 4,00
€#308361 1½ EURO QUEEN of SERPENTS 2021 C/N Unc 4,75
€#321225 2 EURO BASKETBALL 2022 BIMET. Unc 3,95
€#323472 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 3,75
€#326489 2 EURO SUVALKIJA 2022 BIMET. Unc 3,95
€#332685 1½ EURO Z.PUIKIS 2022 C/N Unc 4,75
€#332691 1½ EURO BANK 2022 C/N Unc 4,75
€#356346 2 EURO TOGETHERwUKRAINE 2023 BIMET. Unc 3,95
Luxembourg
€ COIN 2 CENT 2002 COPPER Unc 1,00
€ COIN # 25 EURO COURT OF JUSTICE 2002 SLV 21,1 P/L 77,50
€ COIN 1 EURO WITH COLORED FLAG 2002 BIM.-COL Unc 3,50
€ COIN 1 CENT 2002 COPPER Unc 1,00
€ COIN 2 EURO MONOGRAM 2004 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO HENRI/ADOLPHE 2005 BIMET. Unc 3,50
€ COIN # 20 EURO COUNCIL of STATE 2006 BIMET.(Ag) PP/B.U. 115,00
€ COIN 2 EURO COMMEMORATIVE 2006 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO HENRI / PALACE 2007 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO BERG CASTLE 2008 BIMET. Unc 5,50
€ COIN # 5 EURO FALCON
MINTAGE ONLY 3.000 PCS
2009 BIMET.(Ag) PROOF 225,00
€ COIN # 5 EURO CASTLE VIANDEN 2009 BIMET.(Ag) B.U. 90,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO HENRI/CHARLOTTE 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN # 10 EURO SCHENGEN AGR. 2010 BIMET.(Ag) B.U. 210,00
€ COIN # 700 CENT JEAN/ELISABETH
WITH HOLOGRAM / 3.000 pcs
2010 SLV 18,5 PROOF 140,00
€ COIN 2 EURO HENRY 2010 BIMET. Unc 12,50
€ COIN # 5 EURO ARNICA
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2010 BIMET.(Ag) PROOF 180,00
€ COIN # 5 EURO CASTLE ESCHsurSURE 2010 BIMET.(Ag) B.U. 195,00
€ COIN # 5 EURO EUROPEAN OTTER 2011 BIM. 8,3 PROOF 125,00
€ COIN 2 EURO (REGULAIR ISSUE) 2011 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 1 EURO 2011 BIMET. Unc 2,00
€ COIN 2 EURO CHARL./JEAN/HENRI 2011 BIMET. Unc 6,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 7,50
€ COIN # 5 EURO ORCHID
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2012 BIMET. 8,3 PROOF 125,00
€ COIN 2 EURO WEDDING 2012 BIMET. Unc 9,50
€ COIN # 5 EURO BOURSCHEID
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2012 BIMET.(Ag) B.U. 125,00
€ COIN 2 EURO GUILLAUME IV 2012 BIMET. Unc 4,00
€ COIN # 5 EURO EUROPEAN BEE
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2013 BIMET. 8,3 PROOF 99,00
€ COIN 2 EURO NAT.ANTHEM 2013 BIMET. Unc 3,50
€ COIN # 5 EURO STEEL INDUSTRY
MINTAGE ONLY 2.500 pcs
2014 STEEL PROOF 59,50
€ COIN 2 EURO INDEPENDENCE 2014 BIMET. Unc 5,00
€ COIN # 5 EURO LAROCHETTE
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2014 BIMET.15,4 PROOF 125,00
€ COIN # 5 EURO REINETTE APPLE
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2014 BIMET. 8,3 B.U. 99,00
€ COIN 2 EURO 50th ANN. ACCESSION 2014 BIMET. Unc 4,00
€ COIN # 5 EURO BRANDENBOURG
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2015 BIMET.15,4 PROOF 125,00
€ COIN 2 EURO 15th ACCESSION HENRY 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN # 5 EURO WILD CAT
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2015 BIMET.8,3 PROOF 99,00
€ COIN 2 EURO DYNASTY 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN # 5 EURO CLERVAUX
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2016 BIMET.15,4 PROOF 117,50
€ COIN # 2,50 EURO MUDAM
MINTAGE ONLY 2.500 pcs
2016 BIMET. 4,9 PROOF 85,00
€ COIN # 5 EURO CENTAUREA CYANUS
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2016 BIMET. 8,3 PROOF 99,00
€ COIN 2 EURO CHARLOTTE BRIDGE 2016 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO WILLEM III 2017 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO ARMY 2017 BIMET. Unc 7,50
€ COIN # 5 EURO CHT d'URSELDANGE
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2017 BIMET.15,4 PROOF 117,50
€ COIN # 5 EURO GREEN FROG
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2017 BIMET.8,5 PROOF 99,00
€ COIN # 2½ EURO PONT ADOLPHE
MINTAGE ONLY 2.500 pcs
2017 BIMET.4,9 PROOF 79,00
€ COIN # 5 EURO CHATEAUdeKOERICH
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2018 BIMET.15,4 PROOF 117,50
€ COIN 2 EURO WILLEM I 2018 BIMET. Unc 4,50
€ COIN # 2½ EURO COIN VIANDEN
MINTAGE ONLY 2.500 pcs
2018 BIMET.(Ag) PROOF 75,00
€ COIN 2 EURO CONSTITUTION 2018 BIMET. Unc 4,50
€ COIN # 5 EURO DEATH OF Gr.DUKE
MINTAGE ONLY 1.500 pcs
2019 SLV 26,4 PROOF 77,50
€ COIN # 2½ EURO UNIVERSITY
MINTAGE ONLY 2.500 pcs
2019 BIMET.(Ag) PROOF 75,00
€ COIN # 5 EURO CHTdeBOUGLINSTER
MINTAGE ONLY 3.000 pcs
2019 BIMET.15,4 PROOF 107,50
€ COIN 2 EURO ACCESSION CHARL. 2019 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO  UNIVERSAL SUFFRAGE 2019 BIMET. Unc 4,00
€ KIT EURO STARTERSKIT 2002 MISC.(29) Unc 27,50
€ KIT # ORIGINAL BAG WITH 5 SETS
INCLUDING 5 x 2 € MONOGR.
2004 MISC.(45) Unc 55,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET II
L EURO SET I
BLISTER: 0,50€ NORDIC GOLD
2002 MISC.(8) Unc 95,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET I
BLISTER: 0,50€ CUplatedSTEEL
2002 MISC.(8) Unc 145,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2002 MISC.(8) Unc 9,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET I
rev. 2 EURO IS 10 % TURNED
2002 MISC.(8) Unc 145,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) Unc 30,00
€ SET # OR.EURO SET BENELUX
w. BELGIUM & NETHERLANDS
2003 MISC.(24) Unc 62,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2004 MISC.(9) B.U. 29,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2005 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2005 MISC.(8) B.U. 29,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2006 MISC.(9) B.U. 30,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2006 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2007 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2008 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2009 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2010 MISC.(8) Unc 10,00
€ SET 1 CENT > 50 CENT 2011 MISC.(6) Unc 3,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2011 MISC.(8) Unc 10,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2012 MISC.(8) Unc 11,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2013 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2014 MISC.(8) Unc 9,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2015 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2016 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2019 MISC. Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2021 MISC.(8) Unc 8,00
€#196798 2 EURO 200th ANN. Pr HENRI 2020 BIMET. Unc 4,50
€#224557 10 EURO BOAR TITELBERG 2006 GOLD 3,11 PROOF 220,00
€#243911 2 EURO CHARLES
REGULAR ISSUE
2020 BIMET. Unc 9,95
€#243914 2 EURO CHARLES
PHOTO PRINT ISSUE
2020 BIMET. Unc 9,95
€#276326 # 2½ EURO LUX.PAV.DUBAI
MINTAGE ONLY 2.500 pcs
2020 BIMET.(Ag) PROOF 69,50
€#328016 # 2½ EURO CASEMATES
MINTAGE ONLY 2.000 pcs
2021 BIMET. PROOF 69,50
€#331428 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 9,50
€#331472 2 EURO WEDDING 2022 BIMET. Unc 9,50
€#331476 2 EURO FLAG 2022 BIMET. Unc 9,50
€#344477 # 2½ EURO CITYofLUXEMBOURG
MINTAGE ONLY 2.000 pcs
2022 BIMET. 4,9 PROOF 69,50
€#360804 2 EURO HENRI OLYMP.COM. 2023 BIMET. Unc 9,50
€#360806 2 EURO CHAMBER DEPUTIES 2023 BIMET. Unc 9,50
€#384560 # 5 EURO ELIOMYS QUERCINUS
MINTAGE ONLY 2.500 pcs
2023 BIMET.(Ag) PROOF 75,00
€#398220 2 EURO FRANC COINS 2024 BIMET. Unc 9,75
€#398222 2 EURO  GUILLAUME II 2024 BIMET. Unc 9,75
€#Yr2023 1 CENT > 2 EURO 2023 MISC.(8) Unc 8,50
€#Yr2023 # 2½ EURO CATHEDRAL
MINTAGE ONLY 2.000 pcs
2023 BIMET.(Ag) PROOF 77,50
€#Yr2024 1 CENT > 2 EURO 2024 MISC.(8) Unc 8,50
Malta
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 10 EURO AUBERGE d'ITALY 2010 SLV 26,2 PROOF 35,00
€ COIN 2 EURO 1st ELECTED REPR. 2011 BIMET. Unc 17,50
€ COIN 2 EURO 1st ELECTED REPR. 2011 BIMET. B.U. 20,00
€ COIN 2 EURO SUFFRAGE
w. MINTMARK (RARE)
2012 BIMET. B.U. 35,00
€ COIN 2 EURO SUFFRAGE
w/o MINTMARK
2012 BIMET. Unc 6,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 7,50
€ COIN 2 EURO SELF GOVERNMENT 2013 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO SELF GOVERNMENT
w. MINTMARK (RARE)
2013 BIMET. B.U. 27,50
€ COIN 2 EURO POLICE FORCE 2014 BIMET. Unc 9,50
€ COIN 2 EURO INDEPENDENCE 2014 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 5 EURO ANNIV. WW II 2014 BRASS Unc 7,50
€ COIN # 10 EURO ANNIV. WW II
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2014 SLV 21,1 PROOF 55,00
€ COIN # 2 EURO FIRST FLIGHT
w. MINTMARK (RARE)
2015 BIMET. Unc 22,50
€ COIN 2 EURO REPUBLIC 2015 BIMET. Unc 6,00
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 7,00
€ COIN 2 EURO SOLIDARITY/LOVE 2016 BIMET. Unc 5,50
€ COIN 2 EURO TEMPLES 2016 BIMET. Unc 5,50
€ COIN 2 EURO PEACE/CHILDREN 2017 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO HAGAR QIM TEMPLES 2017 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO HAGAR QIM TEMPLES
with MINTMARK 'F'
2017 BIMET. B.U. 22,50
€ COIN 2 EURO CULTURE 2018 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO MNAJDRA TEMPLES 2018 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO MNAJDRA TEMPLES
WITH MINTMARK 'F'
2018 BIMET. B.U. 22,50
€ COIN 2 EURO NATURE 2019 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO TA' HAGRAT TEMPLES 2019 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO SKORBA 2020 BIMET. Unc 22,50
€ COIN 2 EURO GAMES 2020 BIMET. Unc 9,75
€ COIN 2 EURO HAL SAFLIENI TEMPLE 2022 BIMET. Unc 12,50
€ COIN 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 69,50
€ COIN # 2½ EURO QN PLATINUM JUB. 2022 C/N B.U. 14,50
€ COIN # 2 EURO UN SEC. COUNCIL 2022 BIMET. B.U. 64,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2008 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
(VERY SPECIAL OFFER)
2008 MISC.(8) B.U. 18,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO (ALL COLOR) 2008 MISC. (8) Unc 12,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. 2 EURO ELECT.
2011 MISC.(9) B.U. 50,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2011 MISC.(8) B.U. 32,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. RARE 2 € SUFFRAGE
2012 MISC.(9) B.U. 42,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2016 MISC.(8) Unc 9,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL 2 € MNAJDRA TEMPL.'F'
2018 MISC.(9) B.U. 35,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2019 MISC.(8) B.U. 32,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL RARE 2 € SKORBA 'F'
2020 MISC.(9) B.U. 39,50
€# 25874 10 EURO LA CASTELLANIA 2009 SLV 26,2 PROOF 30,00
€#369187 # 2 EURO COPERNICUS 2023 BIMET. B.U. 29,50
€#369514 # 2 EURO NAPOLEON BONAP. 2023 BIMET. B.U. 29,50
Monaco
€ COIN 2 EURO 2001 BIMET. Unc 15,00
€ COIN 1 CENT 2001 COPPER Unc 60,00
€ COIN 1 EURO 2001 BIMET. Unc 12,50
€ COIN # 10 CENTS (1.000 PCS) 2002 C/N/Z B.U. 35,00
€ COIN # 20 CENTS (1.000 PCS) 2002 C/N/Z B.U. 37,50
€ COIN 50 CENT 2002 C/N/Z Unc 20,00
€ COIN 10 CENT 2002 C/N/Z Unc 17,50
€ COIN # 50 CENTS (1.000 PCS) 2002 C/N/Z B.U. 40,00
€ COIN 2 EURO 2003 BIMET. Unc 20,00
€ COIN 1 EURO 2003 BIMET. Unc 17,50
€ COIN # 10 EURO RAINIER/ALBERT 2003 SLV 23,1 PROOF 165,00
€ COIN 1 EURO ALBERT I 2007 BIMET. Unc 20,00
€ COIN 2 EURO ALBERT I 2009 BIMET. Unc 20,00
€ COIN 2 EURO ALBERT I 2011 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO WEDDING 2011 BIMET. Unc 69,50
€ COIN 2 EURO LUCIEN 2012 BIMET. Unc 49,50
€ COIN 2 EURO (REGULAIR ISSUE) 2012 BIMET. Unc 7,00
€ COIN 2 EURO 20 YEARS UNO 2013 BIMET. Unc 9,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2001 MISC.(8) Unc 245,00
€ SET 1 & 2 & 5 CENT 2001 COPPER(3) Unc 185,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2001 MISC.(8) B.U. 295,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) B.U. 300,00
€ SET 10 CENT > 2 EURO 2003 MISC.(5) Unc 69,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2004 MISC.(9) PROOF 475,00
€ SET # 1, 2 and 5 CENT 2005 COPPER(3) PROOF 125,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2017 MISC.(8) B.U. 225,00
Netherlands
€ COIN 2 EURO BELGIUM 16/9-2017
COINFAIR HOUTEN/NL 250pcs
10/17 BIM.-COL Unc 12,50
€ COIN 1 EURO WITH COLORED FLAG 1999 BIM.-COL Unc 3,50
€ COIN 2 CENT 2000 COPPER Unc 1,00
€ COIN 1 CENT 2001 COPPER Unc 1,00
€ COIN 2 EURO 2002 BIMET. P/L 6,00
€ COIN 50 CENT 2002 C/N/Z P/L 3,00
€ COIN 10 EURO ROYAL WEDDING 2002 SLV 16,5 Unc 15,00
€ COIN # 10 EURO WEDDING + STAMPS 2002 SLV 16,5 B.U. 25,00
€ COIN 50 CENT 2002 C/N/Z Unc 1,50
€ COIN 20 CENT 2002 C/N/Z Unc 1,00
€ COIN # 10 EURO ROYAL WEDDING 2002 GOLD 6,05 P/L 445,00
€ COIN 5 CENT 2002 COPPER Unc 2,50
€ COIN # 10 EURO ROYAL WEDDING 2002 SLV 16,5 P/L 22,50
€ COIN 1 EURO 2002 BIMET. P/L 4,00
€ COIN 20 CENT 2002 C/N/Z P/L 2,00
€ COIN 1 CENT 2002 COPPER Unc 2,50
€ COIN 1 CENT 2002 COPPER P/L 5,00
€ COIN 5 CENT 2002 COPPER P/L 5,00
€ COIN 10 EURO ROYAL WEDDING 2002 SLV 16,5 P/L 17,50
€ COIN 2 CENT 2002 COPPER P/L 2,00
€ COIN 2 CENT 2002 COPPER Unc 1,00
€ COIN 1 EURO 2003 BIMET. Unc 3,00
€ COIN 10 CENT 2003 C/N/Z Unc 2,00
€ COIN # 5 EURO VINCENTvanGOGH 2003 SLV 11,0 P/L 19,50
€ COIN 50 CENT 2003 C/N/Z Unc 2,50
€ COIN # 5 EURO v.GOGH + STAMPS 2003 SLV 11,0 B.U. 17,50
€ COIN 5 CENT 2003 COPPER Unc 2,00
€ COIN # 10 EURO VINCENT VAN GOGH 2003 GOLD 6,05 P/L 445,00
€ COIN 2 EURO 2003 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 CENT        2003 or 2004 COPPER Unc 0,50
€ COIN 1 CENT        2003 or 2004 COPPER Unc 0,50
€ COIN 50 CENT 2004 C/N/Z Unc 1,50
€ COIN 2 EURO 2004 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 1 EURO 2004 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 10 EURO CATHARINA AMALIA 2004 SLV 16,5 Unc 17,50
€ COIN 5 CENT 2004 COPPER Unc 0,50
€ COIN # 10 EURO CATHARINA AMALIA 2004 SLV 16,5 PROOF 29,00
€ COIN 10 CENT 2004 C/N/Z Unc 1,00
€ COIN 20 CENT        2003 or 2004 C/N/Z Unc 1,00
€ COIN # 5 EURO STATUTEN 2004 SLV 11,0 PROOF 30,00
€ COIN # 10 EURO 25 ANN. of REIGN 2005 SLV 11,0 PROOF 29,00
€ COIN 10 EURO 25 ANN. of REIGN 2005 SLV 11,0 Unc 15,00
€ COIN # 5 EURO PEACE 2005 SLV 11,0 PROOF 24,00
€ COIN 5 EURO TAX DEPT. 2006 SLV 11,0 Unc 9,00
€ COIN # 5 € REMBRANDT COIN +
6,45 € REMBRANDT STAMP
2006 SLV 11,0 Unc 12,50
€ COIN 5 EURO TAX DEPT. 2006 SLV 11,0 PROOF 25,00
€ COIN # 10 EURO REMBRANDT 2006 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN 5 EURO REMBRANDT 2006 SLV 11,0 PROOF 12,50
€ COIN 10 EURO REMBRANDT 2006 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN # 5 EURO REMBRANDT 2006 SLV 11,0 PROOF 27,50
€ COIN # 5 EURO NETH./AUSTRALIA 2006 SLV 11,0 PROOF 37,50
€ COIN 5 EURO NETH./AUSTRALIA 2006 SLV 11,0 Unc 9,00
€ COIN # 10 EURO DE RUYTER 2007 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 3,50
€ COIN # 2 EURO TREATY OF ROME
IN ORIGINAL BLISTER
2007 BIMET. Unc 32,50
€ COIN # 5 EURO DE RUYTER 2007 SLV 11,0 PROOF 30,00
€ COIN 5 EURO DE RUYTER 2007 SLV 11,0 Unc 12,50
€ COIN 5 EURO DE RUYTER 2007 SLV 11,0 PROOF 20,00
€ COIN 5 EURO ARCHITECTURE 29mm 2008 SILVERED Unc 7,00
€ COIN # 5 EURO ARCHITECTURE IN
NUMBERED 1st DAY COVER
2008 SILVERED Unc 30,00
€ COIN # 5 EURO ARCHITECTURE 33mm 2008 SLV 14,3 PROOF 37,50
€ COIN # 10 EURO ARCHITECTURE 2008 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN 20 CENT 2009 C/N/Z PROOF 1,50
€ COIN 2 CENT 2009 COPPER PROOF 1,00
€ COIN 5 CENT 2009 COPPER PROOF 1,00
€ COIN # 10 EURO NETH >JAPAN 2009 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN 50 CENT 2009 C/N/Z PROOF 2,00
€ COIN # 5 EURO MANHATTAN 33mm 2009 SLV 14,3 PROOF 42,50
€ COIN # 5 EURO NETH > JAP ψ 33mm 2009 SLV 14,3 PROOF 32,50
€ COIN 10 CENT 2009 C/N/Z PROOF 1,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 1 CENT 2009 COPPER PROOF 1,00
€ COIN # 10 EURO MANHATTAN 2009 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN 5 EURO NETH > JAP ψ 29mm 2009 SILVERED Unc 7,00
€ COIN 5 EURO M. HAVELAAR ψ 29mm 2010 SILVERED Unc 7,00
€ COIN # 10 EURO WATERLAND 2010 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN # 5 EURO WATERLAND ψ33mm 2010 SLV 14,3 PROOF 34,50
€ COIN # 5 EURO HAVELAAR ψ 33 mm 2010 SLV 14,3 PROOF 35,00
€ COIN # 5 EURO WATERLAND IN
NUMBERED 1st DAY COVER
2010 SILVERED Unc 20,00
€ COIN # 10 EURO MAX HAVELAAR 2010 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN 5 EURO WATERLAND ψ29mm 2010 SILVERED Unc 7,00
€ COIN # 10 EURO BUILDING KNM 2011 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN # 10 EURO W.N.F. 2011 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN # 10 EURO ART 2011 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN # 5 EURO ART ψ 33 mm 2011 SLV 14,3 PROOF 38,50
€ COIN # 5 EURO BUILDING KNM ψ 33mm 2011 SLV 14,3 PROOF 38,50
€ COIN 2 EURO ERASMUS 2011 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 5 EURO W.N.F. ψ 29 mm 2011 SILVERED Unc 7,00
€ COIN 5 EURO ART ψ 29 mm 2011 SILVERED Unc 7,00
€ COIN # 5 EURO W.N.F. ψ 33 mm 2011 SLV 14,3 PROOF 39,50
€ COIN # 2 EURO ERASMUS COINCARD 2011 BIMET. B.U. 75,00
€ COIN # 5 EURO BUILDING KNM ψ 29mm 2011 SILVERED Unc 12,00
€ COIN # 5 EURO TULIP ψ 33mm 2012 SLV 14,3 PROOF 39,50
€ COIN # 5 EURO TULIP ψ 29mm 2012 SILVERED B.U. 13,50
€ COIN 5 EURO TULIP ψ 29mm 2012 SILVERED Unc 7,00
€ COIN 5 EURO SCULPTURE ψ 29mm 2012 SILVERED Unc 7,00
€ COIN # 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. PROOF 99,00
€ COIN # 10 EURO GRACHTENGORDEL 2012 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN # 10 EURO SCULPTURE ART 2012 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN # 5 EURO SCULPTURE ψ 33mm 2012 SLV 14,3 PROOF 39,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 4,00
€ COIN # 5 EURO GRACHTENRDL ψ33mm 2012 SLV 14,3 PROOF 42,50
€ COIN 5 EURO GRACHTENGRDL ψ29mm 2012 SILVERED Unc 7,00
€ COIN # 5 EURO RIETVELD ψ 33 mm 2013 SLV 14,3 PROOF 42,50
€ COIN # 5 EURO UTR. PEACE ψ 33 mm 2013 SLV 14,3 PROOF 42,50
€ COIN # 10 EURO UTRECHT PEACE 2013 GOLD 6,05 PROOF 445,00
€ COIN # 10 EURO CORONATION 2013 SLV 23,1 PROOF 49,50
€ COIN 5 EURO RIETVELD 2013 SILVERED Unc 7,00
€ COIN 5 EURO PEACE PALACE ψ29mm 2013 SILVERED Unc 7,00
€ COIN 2 EURO PORTRAIT QUEEN/KING 2013 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO CORONATION 2013 SILVERED Unc 13,50
€ COIN 2 EURO 200 YRS KINGDOM 2013 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO UTR. PEACE ψ 29 mm 2013 SILVERED Unc 7,00
€ COIN 5 EURO KINDERDIJK MILL 2014 SILVERED Unc 7,00
€ COIN 5 EURO 200 YEARS BANK 2014 SILVERED Unc 7,00
€ COIN # 5 EURO KINDERDIJK MILL 2014 SILVERED B.U. 12,50
€ COIN 2 EURO PORTRAIT KING/QUEEN 2014 BIMET. Unc 3,50
€ COIN # 5 EURO 200 YEARS BANK 2014 SILVERED B.U. 12,50
€ COIN 2 EURO LITHUANIA 29/9-2015
COINFAIR HOUTEN/NL 250pcs
2015 BIM.-COL Unc 12,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 5 EURO WATERLOO (BLISTER) 2015 SILVERED Unc 7,00
€ COIN # 5 EURO VAN NELLE ψ 33mm 2015 SLV 14,3 PROOF 42,50
€ COIN 5 EURO VAN NELLE (BLISTER) 2015 SILVERED Unc 7,00
€ COIN # 5 EURO WATERLOO ψ 33mm 2015 SLV 14,3 PROOF 42,50
€ COIN # 5 EURO WADDEN 2016 SILVERED Unc 7,00
€ COIN # 5 EURO JHERONIMUS BOSCH
RARE/HARD TO OBTAIN
2016 SLV 14,3 PROOF 52,50
€ COIN # 5 EURO JHERONIMUS BOSCH 2016 SILVERED Unc 7,00
€ MINI SET # ORIGINAL EURO MINI SET
WITHDRAWN !
2002 MISC. (8) Unc 65,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET GDS 1999 MISC.(8) B.U. 15,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 1999 MISC.(8) P/L 49,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET GDS 2000 MISC.(8) B.U. 15,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2000 MISC.(8) P/L 49,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET GDS 2001 MISC.(8) B.U. 15,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2001 MISC.(8) P/L 49,50
€ SET # INTRODUCTION SET FOR
DENMARK WITH DUTCH EURO's
2001 MISC.(8) Unc 45,00
€ SET # 5 + 10 EURO WEDDING
5 € SILVER + 10 € GOLD
2002 GOLD 6,05 P/L 465,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
10 YEARS OPEN DOOR KNM
2002 MISC.(8) Unc 125,00
€ SET # ORIG.EURO SET WEDDING 2002 MISC.(8) B.U. 30,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET GDS 2002 MISC.(8) B.U. 17,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) B.U. 15,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET VOC I 2002 MISC.(8) Unc 27,50
€ SET # OR. EURO SET BABYSET 2002 MISC.(8) Unc 17,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET VOC III 2002 MISC.(8) Unc 21,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
BLOEMENDAALSE SOCCER TEAM
2002 MISC.(8) Unc 42,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET VVV
INCL. GIFT CHECK OF € 5,00
2002 MISC.(8) Unc 35,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) P/L 49,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET VOC V 2002 MISC.(8) Unc 21,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET VOC IV 2002 MISC.(8) Unc 21,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET GDS 2003 MISC.(8) B.U. 16,50
€ SET # INTRODUCTION SET FOR
HUNGARY WITH DUTCH EURO's
2003 MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # ORIGINAL CHRISTMAS SET 2003 MISC.(8) Unc 35,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET VOC VI 2003 MISC.(8) Unc 59,50
€ SET # OR.EURO SET JUB.TH.PETERS
WITH BIM. MEDAL (1000 SETS)
2003 MISC.(8) Unc 47,50
€ SET # OR. EURO SET MINT MASTERS 2003 MISC.(8) B.U. 85,00
€ SET # OR. EURO SET BIRTH
of CATHARINA AMALIA
2003 MISC.(8) Unc 30,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
DAY o/t MINT 2003
2003 MISC.(8) Unc 125,00
€ SET # OR.EURO SET KARELV 2003 MISC.(40) Unc 90,00
€ SET # OR.EURO SET BENELUX
w. BELGIUM & LUXEMBOURG
2003 MISC.(24) Unc 62,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET VVV
INCL. GIFT CHECK OF € 5,00
2003 MISC.(8) Unc 30,00
€ SET # ORIG.EURO SET WEDDING 2003 MISC.(8) Unc 16,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) P/L 49,50
€ SET # OR. EURO SET BABYSET 2003 MISC.(8) Unc 16,50
€ SET # OR. EURO SET MINT MASTERS 2004 MISC.(8) B.U. 52,50
€ SET # OR.EURO SET BENELUX
w. BELGIUM & LUXEMBOURG
2004 MISC.(24) Unc 55,00
€ SET # ORIG.EURO SET BABYSET 2004 MISC.(8) Unc 27,50
€ SET # ORIGINAL CHRISTMAS SET 2004 MISC.(8) Unc 30,00
€ SET # ORIG. EURO SET JULIANA 2004 MISC.(8) Unc 27,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
DAY o/t MINT 2004
2004 MISC.(8) Unc 110,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET VVV
INCL. GIFT CHECK OF € 5,00
2004 MISC.(8) Unc 30,00
€ SET # ORIG.EURO SET WEDDING 2004 MISC.(8) Unc 27,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET GDS 2004 MISC.(8) Unc 27,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
DAY o/t MINT/DAG v/d MUNT
2005 MISC.(8) B.U. 35,00
€ SET # OR.EURO SET BENELUX
w. BELGIUM & LUXEMBOURG
2005 MISC.(24) Unc 55,00
€ SET # ORIG. EURO SET (MT 250 STS)
PHILATELIA KΦLN
2005 MISC.(8) B.U. 40,00
€ SET # ORIGINAL MINT SET GDS 2005 MISC.(8) Unc 17,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET NIJNTJE 2005 MISC.(8) Unc 19,00
€ SET # ORIG.EURO SET WEDDING 2005 MISC.(8) Unc 17,50
€ SET # OR.EURO SET NUM.KRING UTR.
MINTAGE ONLY 75 SETS
2005 MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # OR.EURO SET MUNTMEESTERSET 2005 MISC.(8) PROOF 95,00
€ SET # OR.EURO SET MINT MASTERS 2005 MISC.(8) B.U. 35,00
€ SET # OR.€ SET M'STRICHT-KOBLZ
MINTAGE ONLY 500 SETS
2005 MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # ORIG.EURO SET BABYSET 2005 MISC.(8) Unc 17,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2005 MISC.(8) Unc 10,00
€ SET # 5 + 10 € + BLUE TILE
VERY SCARCE REMBR. SET
2006 GOLD 6,05 PROOF 495,00
€ SET # OR.EURO SET BENELUX
w. BELGIUM & LUXEMBOURG
2006 MISC.(24) Unc 55,00
€ SET # OR.EURO SET BABY/BOY 2006 MISC.(8) Unc 19,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
DAY o/t MINT/DAG v/d MUNT
2006 MISC.(8) B.U. 35,00
€ SET # OR.EURO SET 200 yrs COINS
WITH SILVER 925/1000 MEDAL
2006 MISC.(8) Unc 9,3 32,50
€ SET # OR.EURO SET WEDDING 2006 MISC.(8) Unc 19,00
€ SET # OR.EURO SET BABY/GIRL 2006 MISC.(8) Unc 19,00
€ SET # OR.EURO SET MUNTMEESTERSET 2006 MISC.(8) PROOF 95,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2006 MISC.(8) Unc 10,00
€ SET # OR.EURO SET MINT MASTERS 2006 MISC.(8) B.U. 35,00
€ SET # OR.EURO SET REMBRANDT
COMPLETE I, II, III, VI, V & VI
2006 MISC.(49) B.U. 175,00
€ SET # 1 CENT > 2 EURO REMBRANDT
MINTAGE ONLY 500 SETS
2006 MISC.(8) Unc 27,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET GDS 2006 MISC.(8) B.U. 18,50
€ SET # 2 x 5 + 10 € + 2 MEDALS
VERY SCARCE TAX DEPT. SET
2006 GOLD 6,05 Unc+PRF 495,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
WORLD MONEY FAIR BERLIN
2006 MISC.(8) Unc 40,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. 2 EURO Tr. of ROME
2007 MISC.(9) PROOF 55,00
€ SET # OR.EURO SET MINT MASTERS 2007 MISC.(8) B.U. 35,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2007 MISC.(8) Unc 9,00
€ SET # OR.EURO SET BENELUX
w. BELGIUM & LUXEMBOURG
2007 MISC.(24) B.U. 57,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET BOY 2007 MISC.(8) Unc 19,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET GIRL 2007 MISC.(8) Unc 19,50
€ SET # OR. EURO SET PREDIKAAT
WITH SILVER 925/1000 MEDAL
2007 MISC.(8) B.U. 9,3 32,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2007 MISC.(8) B.U. 18,50
€ SET # OR.EURO SET DE RUYTER
COMPLETE I, II, III, VI, V & VI
2007 MISC.(49) B.U. 175,00
€ SET # OR.EURO SET MINT MASTERS 2008 MISC.(8) B.U. 29,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2008 MISC.(8) PROOF 52,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2008 MISC.(8) B.U. 19,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
DAY o/t MINT 2008
2008 MISC (8) Unc 55,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2008 MISC.(8) Unc 10,00
€ SET # OR.EURO SET BENELUX
w. BELGIUM & LUXEMBOURG
2008 MISC.(24) B.U. 57,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET EMMA
WITH SILVER 925/1000 MEDAL
2008 MISC.(8) B.U. 15,2 32,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2009 MISC.(8) B.U. 21,00
€ SET # OR.EURO SET MINT MASTERS 2009 MISC.(8) B.U. 25,00
€ SET # OR.EURO SET BABY/GIRL 2009 MISC.(8) Unc 22,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. 2 EURO EMU
2009 MISC.(9) PROOF 59,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2009 MISC.(8) Unc 9,00
€ SET # OR.EURO SET BABY/BOY 2009 MISC.(8) Unc 22,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
DAY o/t MINT 2009
2009 MISC (8) Unc 50,00
€ SET # OR.EURO SET BENELUX
w. BELGIUM & LUXEMBOURG
2009 MISC.(24) B.U. 57,50
€ SET # OR.EURO SET BABY/BOY 2010 MISC.(8) Unc 23,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2010 MISC.(8) B.U. 22,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2010 MISC.(8) PROOF 56,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
DAY o/t MINT 2010
2010 MISC (8) Unc 50,00
€ SET # OR.EURO SET BENELUX
w. BELGIUM & LUXEMBOURG
2010 MISC.(24) B.U. 57,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2010 MISC.(8) Unc 10,00
€ SET # OR.EURO SET N.Br. MUSEUM 2010 MISC.(8) B.U. 26,00
€ SET # OR.EURO SET BABY/GIRL 2010 MISC.(8) Unc 23,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET WEDDING 2010 MISC.(8) Unc 23,50
€ SET # OR.EURO SET GRON. MUS. 2011 MISC.(8) B.U. 26,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
DAY o/t MINT 2011
2011 MISC (8) Unc 47,50
€ SET # OR.EURO SET BENELUX
w. BELGIUM & LUXEMBOURG
2011 MISC.(24) B.U. 57,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. RARE 2 € ERASMUS
2011 MISC.(9) PROOF 85,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2011 MISC.(8) Unc 9,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2011 MISC.(8) B.U. 22,50
€ SET # 4 x 5 EURO TULIP COLORED
VERY RARE, ONLY 750 SETS
2012 SLV 57,4 PROOF 495,00
€ SET  1 CENT > 2 EURO 2012 MISC.(8) Unc 9,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL 2 € 10 YEARS EURO
2012 MISC.(9) PROOF 69,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. 2 € 10 YEARS EURO
2012 MISC.(9) B.U. 27,50
€ SET # OR.EURO SET BENELUX ERROR
w WRONGLY 2 € NORMAL BELGIUM
2012 MISC.(24) Unc 60,00
€ SET 4 x 5 EURO TULIP ψ 29 mm
NOT COLORED BY KNM
2012 SLD-COL Unc 57,50
€ SET # OR.EURO SET DRENTS MUS. 2012 MISC.(8) B.U. 26,00
€ SET # ROYAL SILVER SET
(KONINKLIJKE ZILVERSET)
2013 MISC.(7) Unc/PP 185,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL 2 € 200 YRS KINGDOM
2013 MISC.(9) PROOF 62,50
€ SET # OR.EURO SET OUDHDN MUS. 2013 MISC.(8) B.U. 26,00
€ SET # 6 x 5 EURO PEACE ψ 33 mm
VERY RARE/ONLY 1.000 SETS
2013 SLV 86,0 PROOF 472,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2013 MISC. Unc 9,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2013 MISC.(8) B.U. 32,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO NEW KING 2014 MISC.(8) Unc 8,50
€ SET # ORIG. EURO SET NEW KING 2014 MISC.(8) B.U. 25,50
€ SET # BERLIN MONEY FAIR SET
MINTAGE ONLY 1.000 SETS
2014 MISC.(8) B.U. 39,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. 2 € KING/QUEEN
2014 MISC.(9) PROOF 62,50
€ SET # 1 CENT > 2 EURO ORANJESET 2015 MISC.(8) Unc 11,00
€ SET # 1 CENT > 2 EURO K.W.A. SET 2015 MISC.(8) Unc 14,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. 2 EURO EUR. FLAG
2015 MISC.(9) PROOF 62,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET W.A. 2015 MISC.(8) B.U. 25,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2015 MISC.(8) Unc 8,50
€ SET # COMBI SET WADDENVIJFJE
MINTAGE COLOR 750 pcs
2016 SLV 57,4 PROOF 245,00
€ SET # 1 CENT > 2 EURO ORANJESET 2016 MISC.(8) Unc 12,00
€ SET # 1 CENT > 2 EURO K.W.A. SET 2016 MISC.(8) Unc 13,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INNOVATIEVE TECHNIEKEN
2016 MISC.(8) B.U. 27,50
€ SET # ORIGINAL TRANSITIE SET'15/
MINTAGE ONLY 5.000 sets
2017 MISC.(40) B.U. 185,00
€ SET # ORIGINAL TRANSITIE SET'15/
MINTAGE ONLY 1.000 sets
2017 MISC.(40) PROOF 425,00
€ SET # 1 CENT > 2 EURO 2017 MISC.(8) Unc 16,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2017 MISC.(8) B.U. 26,50
€ SET # 1 CENT > 2 EURO 2018 MISC.(8) Unc 14,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2018 MISC.(8) B.U. 26,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
5 YEARS WILLEM ALEXANDER
2018 MISC.(8) B.U. 28,50
€ SET # ORIGINAL MINT SET
DAY o/t MINT (MTG 2.018 SETS)
2018 MISC.(8) B.U. 35,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2019 MISC.(8) B.U. 26,50
€ SET "ZALMKIT"/INTRODUCTIONSET MISC. MISC.(8) Unc 6,50
€# 12308 5 EURO EUROPE 2004 SLV 11,0 Unc 9,00
€# 12308 # 5 EURO EUROPE 2004 SLV 11,0 PROOF 35,00
€# 26816 # 10 EURO EUROPE 2004 GOLD 6,05 PROOF 465,00
€#104607 # 50 CENT  50th BIRTHDAY KING 2017 CNZ-COL Unc 5,50
€#110227 # 10 EURO 50th BIRTHDAY KING 2017 SILVERED Unc 14,00
€#115082 # 5 EURO RED CROSS 2017 SILVERED Unc 7,00
€#123763 # 5 EURO JOHAN CRUIJFF 2017 SILVERED Unc 16,50
€#130554 # 5 EURO STELL. AMSTERDAM 2017 SILVERED Unc 7,00
€#137633 # 5 EURO LEEUWARDEN 2018 SILVERED Unc 7,00
€#141296 # 5 EURO F. BLANKERS-KOEN 2018 SILVERED Unc 7,00
€#146548 # 5 EURO SCHOKLAND 2018 SILVERED Unc 7,00
€#153200 # 5 EURO WAGENINGEN UNIV. 2018 SILVERED Unc 7,00
€#162914 # 5 EURO AVIATION 2019 SILVERED Unc 7,00
€#170734 # 5 EURO BEEMSTER 2019 SILVERED Unc 7,00
€#180813 # 5 EURO MARKET GARDEN 2019 SILVERED Unc 7,00
€#187324 # 5 EURO JAAP EDEN 2019 SILVERED Unc 7,00
€#213976 # 5 EURO 75th ANN.LIBERATION 2020 SILVERED Unc 7,00
€#240108 # 5 EURO WOUDAGEMAAL 2020 SILVERED Unc 7,00
€#298181 # 5 EURO ANTON GEESINK 2021 SILVERED Unc 7,00
€#309339 # 5 EURO JEUGDJOURNAAL 2021 SILVERED Unc 7,00
€#327131 # 5 EURO MAASTRICHT TREATY 2022 SILVERED Unc 7,00
€#331447 # 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 19,50
€#331447 # 2 EURO ERASMUS
MINTAGE ONLY 2.500 pcs
2022 BIMET. PROOF 147,50
€#331447 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 13,00
€#342019 # 5 EURO PIET MONDRIAAN 2022 SILVERED Unc 7,00
€#352548 # 5 EURO WILLEMSTAD 2023 SILVERED Unc 7,00
€#380096 # 5 EURO 50 YEARS COC 2023 SILVERED Unc 7,00
€#Yr2005 # ORIGINAL EURO SET KΦLN
PHILATELIA UND MάNZ EXPO
MINTAGE ONLY 250 SETS
2005 MISC.(8) Unc 45,00
€#Yr2015 # 3 COUNTR. SLVSET WATERLOO
INCL RARE UK 2 £ REEDED EDGE
INCL RARE NL 5 € COLOR
2015 SLV 62,9 PROOF 250,00
€#Yr2024 # 5 EURO KNRM 2024 SILVERED Unc 7,00
Portugal
€ COIN 5 EURO BOY SCOUTS 2007 SLV 7,0 B.U. 11,50
€ COIN 5 EURO BADEN-POWELL 2007 SLV 13,0 PROOF 30,00
€ COIN 2 EURO PRESIDENCY 2007 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO HUMAN RIGHTS 2008 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO GAMES 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO REPUBLIC 2010 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 1½ EURO AGAINST FAMINE 2010 C/N Unc 2,50
€ COIN 10 EURO HISTORICAL COINS 2010 SLV 13,5 Unc 15,00
€ COIN 10 EURO 25th ANNIVERSARY 2011 C/N B.U. 14,50
€ COIN 2 EURO PINTO 2011 BIMET. Unc 10,00
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 7,50
€ COIN 2 EURO GUIMARΒES 2012 BIMET. Unc 5,00
€ COIN 2 EURO CLERIGOS 2013 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO AGRICULTURE 2014 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO 40th ANNIVERSARY 2014 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO TIMOR 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO RED CROSS 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO MUNTMANIFESTATIE'16
MINTAGE IN COLOR ONLY 250pcs
2016 BIMET-COL Unc 15,00
€ COIN 2 EURO BRIDGE 2016 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO OLYMPIC GAMES 2016 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO POLICE/SECURITY 2017 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO BRANDAO 2017 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO AJUDA BOT. GARDEN 2018 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO COIN HOUSE 2018 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO MADEIRA 2019 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO MAGALHAES 2019 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO UNITED NATIONS 2020 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO UNIVERSITY 2020 BIMET. Unc 4,25
€ COIN 2 EURO OLYMPICS 2021 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO PRESIDENCY E.U. 2021 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO 1st CROSS. ALTL.PLANE 2022 BIMET. Unc 4,50
€ COIN 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 4,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) PROOF 77,50
€ SET ORIGINAL EURO SET POST
(COVER HAS SOME CRACKS)
2002 MISC.(8) Unc 75,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2002 MISC.(8) Unc 8,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) B.U. 39,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) PROOF 80,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) B.U. 40,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2004 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2005 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2005 MISC.(8) B.U. 35,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2006 MISC.(8) B.U. 35,00
€ SET 1 CENT > 1 EURO 2009 MISC.(7) Unc 6,00
€#   153 1 CENT 2002 COPPER Unc 1,00
€#   154 2 CENT 2002 COPPER Unc 1,00
€#   159? 1 EURO WITH COLORED FLAG 2002 BIM.-COL Unc 3,50
€#  3908 # 1½ EURO AGAINST DIFF. 2008 SLV 9,3 PROOF 22,50
€#  9132 2½ EURO OLYMPICS 2008 C/N Unc 5,00
€# 11440 5 EURO JOAO XXI 2005 SLV 7,0 Unc 9,50
€# 11441 5 EURO UNESCO (KM760) 2005 SLV 7,0 Unc 9,50
€# 12018 2½ EURO FIFA WORLD CUP 2010 C/N Unc 5,00
€# 12578 8 EURO UEFA TEXT 2003 SLV 10,6 Unc 12,50
€# 12579 8 EURO UEFA FLAGS 2003 SLV 10,6 Unc 12,50
€# 12581 8 EURO UEFA HEARTS 2003 SLV 10,6 Unc 12,50
€# 12586 10 EURO SOCCER 2006 SLV 13,5 Unc 16,00
€# 13276 5 EURO UNESCO (KM761) 2005 SLV 7,0 Unc 9,50
€# 13311 10 EURO NAUTICA 2003 SLV 13,5 Unc 16,00
€# 13313 10 EURO MONUMENTS 2005 SLV 13,5 Unc 16,00
€# 13314 10 EURO BRIDGE 2006 SLV 13,5 Unc 16,00
€# 14635 5 EURO STAMP 2003 SLV 7,0 Unc 9,50
€# 17274 8 EURO SOCCER (KM752a) 2003 SLV 28,8 PROOF 27,50
€# 17278 8 EURO SOCCER (KM751a) 2003 SLV 28,8 PROOF 27,50
€# 17280 8 EURO SOCCER (KM750a) 2003 SLV 28,8 PROOF 27,50
€# 17281 8 EURO SOCCER (KM758a) 2004 SLV 28,8 PROOF 27,50
€# 17428 8 EURO SOCCER (KM756a) 2004 SLV 28,8 PROOF 27,50
€# 17429 8 EURO SOCCER (KM757a) 2004 SLV 28,8 PROOF 27,50
€# 18221 2½ EURO FIFA WORLD CUP '10 ND2010 SLV 11,1 PROOF 25,00
€# 18235 # 2½ EURO CULT. HERITAGE 2007 SLV 11,1 PROOF 22,50
€#133679 2½ EURO WORLD CUP RUSSIA 2018 C/N Unc 5,00
€#368994 2 EURO WORLD YOUTH DAY 2023 BIMET. Unc 4,50
€#380885 2 EURO PEACE AMONG NATNS 2023 BIMET. Unc 4,00
€#407939 2 EURO CARNATION REVOLTN 2024 BIMET. Unc 4,25
San Marino
€ COIN 50 CENT 2003 C/N/Z Unc 6,00
€ COIN 5 EURO IND., TOL. & LIBERTY 2003 SLV 16,6 Unc 27,50
€ COIN 5 EURO BORGHESI 2004 SLV 16,6 Unc 27,50
€ COIN 2 CENT 2004 COPPER Unc 2,50
€ COIN 1 CENT 2004 COPPER Unc 2,50
€ COIN 5 CENT 2004 COPPER Unc 2,50
€ COIN 1 EURO 2004 BIMET. Unc 17,50
€ COIN 2 EURO 2005 BIMET. Unc 17,50
€ COIN 20 CENT 2005 C/N/Z Unc 6,00
€ COIN 5 EURO ONOFRI 2005 SLV 16,6 Unc 25,00
€ COIN 2 CENT 2005 COPPER Unc 2,50
€ COIN 5 CENT 2006 COPPER Unc 1,50
€ COIN 5 EURO DELFICO 2006 SLV 16,6 Unc 25,00
€ COIN 2 CENT 2006 COPPER Unc 1,50
€ COIN 1 CENT 2006 COPPER Unc 1,50
€ COIN 5 EURO TOSCANINI 2007 SLV 16,7 PROOF 25,00
€ COIN 5 EURO OPPORTITA 2007 SLV 16,6 Unc 25,00
€ COIN # 2 EURO GARIBALDI 2007 BIMET. Unc 45,00
€ COIN 10 CENT 2007 C/N/Z Unc 4,00
€ COIN 2 EURO 2007 BIMET. Unc 17,50
€ COIN 20 CENT 2007 C/N/Z Unc 4,00
€ COIN 5 EURO RIBBON DANCER 2008 SLV 16,7 PROOF 17,50
€ COIN 5 EURO PIANETA TERRA 2008 SLV 16,6 Unc 25,00
€ COIN # 2 EURO CULTURE 2008 BIMET. Unc 62,50
€ COIN 20 CENT 2008 C/N/Z Unc 1,50
€ COIN 50 CENT 2008 C/N/Z Unc 2,00
€ COIN 1 EURO 2009 BIMET. Unc 3,00
€ COIN # 2 EURO CREATIVITY/INNOV. 2009 BIMET. Unc 42,50
€ COIN 10 EURO 10th ANNIV. KM516 2009 SLV 20,4 PROOF 25,00
€ COIN 5 EURO CARAVAGGIO 2010 SLV 16,7 B.U. 27,50
€ COIN 1 EURO 2010 BIMET. Unc 3,00
€ COIN # 2 EURO BOTTICELLI 2010 BIMET. Unc 37,50
€ COIN 2 EURO (REGULAIR ISSUE) 2011 BIMET. Unc 4,00
€ COIN # 2 EURO GIORGIO VASARI 2011 BIMET. Unc 37,50
€ COIN # 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 35,00
€ COIN 5 EURO PASCOLI 2012 SLV 16,7 B.U. 27,50
€ COIN # 5 EURO KENNEDY 2013 SLV 16,7 PROOF 49,50
€ COIN 5 EURO FELLINI 2013 SLV 16,7 B.U. 35,00
€ COIN # 2 EURO PINTURICCIO 2013 BIMET. Unc 29,50
€ COIN # 2 EURO DANTE 2015 BIMET. B.U. 32,50
€ COIN # 2 EURO GERMAN UNIFICATION 2015 BIMET. B.U. 32,50
€ COIN # 5 EURO JUBILEE of MERCY 2016 BIMET. B.U. 13,50
€ COIN # 2 EURO SHAKESPEARE 2016 BIMET. B.U. 32,50
€ COIN # 2 EURO DONATELLO 2016 BIMET. B.U. 32,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(9) B.U. 245,00
€ SET # 1 & 10 CENT, 1 EURO 2004 MISC.(3) Unc 22,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2004 MISC.(9) B.U. 140,00
€ SET # 2, 20 & 50 CENT 2005 MISC.(3) Unc 6,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2005 MISC.(9) B.U. 95,00
€ SET # 5 & 50 CENT, 1 EURO 2006 MISC.(3) Unc 17,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2007 MISC.(9) B.U. 57,50
€ SET # 10 & 20 CENT, 2 EURO 2007 MISC.(3) Unc 15,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2007 MISC.(8) B.U. 40,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2008 MISC.(8) B.U. 40,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2008 MISC.(9) B.U. 62,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
(FIRST EURO PROOF SET)
2008 MISC.(8) PROOF 160,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2009 MISC.(8) PROOF 145,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2009 MISC.(8) B.U. 40,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2009 MISC.(9) B.U. 60,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2010 MISC.(9) B.U. 60,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2010 MISC.(8) PROOF 140,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2011 MISC.(8) B.U. 40,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2011 MISC.(9) B.U. 60,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2012 MISC.(9) B.U. 57,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2013 MISC. (8) B.U. 30,00
€ SET # ORIGINAL MINT SET 2013 MISC. (9) B.U. 57,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET BARTALI 2014 MISC.(9) B.U. 52,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2014 MISC.(8) B.U. 32,50
€ SET # 1 CENT > 5 EURO
(5 €: WORLD WATER DAY)
2017 MISC.(9) B.U. 70,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL SILVER 5 EURO NATURE
2018 MISC.(9) B.U. 65,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO MISC. MISC.(8) Unc 27,50
€#  9283 5 EURO ASTRONOMY 2009 SLV 16,7 B.U. 27,50
€# 13775 + €# 16354  # 5 + 10 EURO
BENVENUTO
2002 SILVER(2) PROOF 67,50
€# 13776 + €# 16337  # 5 + 10 EURO
SUMMER OLYMPICS
2003 SILVER(2) PROOF 67,50
€# 13780 €# 16374  # 5 + 10 EURO
SOCCER
2004 SILVER(2) PROOF 70,00
€# 13782 # 5 EURO OLYMPICS 2005 SLV 16,7 PROOF 35,00
€# 13811 5 EURO ANDREA MANTEGNA 2006 SLV 16,7 PROOF 19,50
€# 16339 + €# 16338  # 20 + 50 EURO
GHIOTTO
2003 GOLD 20,3 PROOF 1482,50
€# 16375 + €# 16375  # 20 + 50 EURO
MARCO POLO
2004 GOLD 20,3 PROOF 1482,50
€# 16376 # 10 EURO MILIZIA UNIF. 2005 SLV 20,3 PROOF 40,00
€# 16495 # 10 EURO SCHUMANN 2010 SLV 20,3 PROOF 45,00
€# 16542 # 5 EURO EXPO SHANGHAI 2010 SLV 16,7 PROOF 37,50
€# 21857 5 EURO MAN IN SPACE 2011 SLV 16,7 B.U. 27,50
€#109247 # 2 EURO GIOTTO 2017 BIMET. B.U. 32,50
€#117668 # 2 EURO TOURIST YEAR 2017 BIMET. B.U. 32,50
€#117677 5 EURO SIMONCELLI 2017 BIMET. Unc 12,50
€#139561 # 2 EURO TINTORETTO 2018 BIMET. B.U. 49,00
€#150444 # 2 EURO BERNINI 2018 BIMET. B.U. 39,00
€#151596 5 EURO ARIES 2018 BRASS Unc 9,50
€#151597 5 EURO TAURUS 2018 BRASS Unc 9,50
€#166881 5 EURO 5G 2019 BRASS Unc 9,50
€#179860 5 EURO CANCER 2019 BRASS Unc 9,50
€#179861 5 EURO GEMINI 2019 BRASS Unc 9,50
€#179862 5 EURO LION 2019 BRASS Unc 9,50
€#179863 5 EURO VIRGIN 2019 BRASS Unc 9,50
€#236604 5 EURO SCORPIO 2020 BRASS Unc 9,50
€#237251 5 EURO LIBRA 2020 BRASS Unc 9,50
€#237254 5 EURO SAGITTARIUS 2020 BRASS Unc 9,50
€#259840 10 EURO PRO ISS 2020 C/N Unc 14,50
€#305147 5 EURO CAPRICORN 2021 BRASS Unc 9,50
€#305148 5 EURO AQUARIUS 2021 BRASS Unc 9,50
€#305149 5 EURO PISCES 2021 BRASS Unc 9,50
€#319419 # 5 EURO WRESTLING
MINTAGE ONLY 4.000 pcs
2021 COPPER B.U. 17,50
€#355289 10 EURO TIGER 2022 C/N-COL Unc 14,95
€#355291 10 EURO RAT 2022 C/N-COL Unc 14,95
€#355292 10 EURO OX 2022 C/N-COL Unc 14,95
€#Yr2023 10 EURO RABBIT 2023 C/N-COL Unc 14,95
€#Yr2023 10 EURO DRAGON 2023 C/N-COL Unc 14,95
€#Yr2023 10 EURO SNAKE 2023 C/N-COL Unc 14,95
Slovakia
€ COIN 2 EURO SLOBODA 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO VISEGRAD 2011 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO KONSTATIN METOD 2013 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YRS E.U. MEMB. 2014 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO LUDOVIT STUR 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EU 2016 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO UNIVERSITY 2017 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 25TH ANN. SLOVAKIA 2018 BIMET. Unc 3,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO (ALL COLOR) 2009 MISC. (8) Unc 12,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2009 MISC.(8) Unc 8,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
COINS NOT IN CIRCULATION
2010 MISC.(8) P/L 45,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL DVD
2012 MISC.(8) B.U. 25,00
€# 19120 10 EURO UNESCO 2010 SLV 16,2 B.U. 20,00
€# 19120 10 EURO UNESCO 2010 SLV 16,2 PROOF 23,00
€# 20841 10 EURO ZOBOR DOCUMENTS 2011 SLV 16,2 B.U. 25,00
€# 42249 10 EURO BANK 2013 SLV 16,2 B.U. 25,00
€#166064 2 EURO STEFANIK 2019 BIMET. Unc 3,50
€#239451 2 EURO O.E.C.D. 2020 BIMET. Unc 3,75
€#301841 5 EURO BEES 2021 BRASS B.U. 9,50
€#304675 5 EURO WOLFS 2021 BRASS B.U. 9,50
€#310190 2 EURO DUBČEK 2021 BIMET. Unc 3,75
€#329427 5 EURO TATRA CHAMOIS 2022 BRASS B.U. 9,50
€#331026 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 3,75
€#337940 5 EURO LYNX 2022 BRASS B.U. 9,50
€#342386 2 EURO STEAM ENGINE 2022 BIMET. Unc 3,95
€#356138 2 EURO BLOOD TRANSFUSION 2023 BIMET. Unc 3,95
€#370665 5 EURO BROWN BEAR 2023 BRASS B.U. 9,50
€#375747 5 EURO BLACK STORK 2023 BRASS B.U. 9,50
€#380024 2 EURO EXPRESS 2023 BIMET. Unc 3,95
Slovenia
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 30,00
€ COIN 3 EURO EU 2008 BIMET. Unc 27,50
€ COIN 2 EURO PRIMOZ TRUBAR 2008 BIMET. Unc 5,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 3 EURO EDVARD RUSJAN 2009 BIMET. Unc 6,00
€ COIN 2 EURO BOTANIC GARDEN 2010 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 3 EURO UNESCO 2010 BIMET. Unc 6,00
€ COIN 3 EURO INDEPENDENCE 2011 BIMET. Unc 5,75
€ COIN 2 EURO STANE 2011 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO POSTONJA 2013 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO BARBARA CELISKA 2014 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EMONA 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO INDEPENDENCE 2016 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2017 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO WORLD DAY OF BEES 2018 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO UNIVERSITY 2019 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO ADAM BOHORIC 2020 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO MUSEUM 2021 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO JOŽE PLEČNIK 2022 BIMET. Unc 3,95
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2007 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2007 MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. 3 EURO EU
2008 MISC.(9) Unc 37,50
€#389797 2 EURO JOSIP PLIMELJ 2023 BIMET. Unc 3,75
Spain
€ COIN 2 CENT 1999 COPPER Unc 1,00
€ COIN 1 EURO WITH COLORED FLAG 2002 BIM.-COL Unc 3,50
€ COIN 1 CENT 2002 COPPER Unc 1,00
€ COIN 10 EURO EUROPEAN UNION 2004 SLV 25,0 PROOF 37,50
€ COIN 10 EURO PEACE & FREEDOM 2005 SLV 25,0 PROOF 45,00
€ COIN 2 EURO DON QUIJOTE 2005 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO DON QUIJOTE KM1104 2005 SLV 25,0 PROOF 37,50
€ COIN 10 EURO CLOVIS IMPERATOR 2006 SLV 25,0 PROOF 45,00
€ COIN 2 EURO TREATY OF ROME 2007 BIMET. Unc 3,50
€ COIN # 10 EURO ANN.EURO(KM1126) 2007 SLV 25,0 PROOF 37,50
€ COIN 20 EURO SPAIN / CHINA 2007 GOLD 1,24 PROOF 92,50
€ COIN # 10 EURO ALPHONSE(KM1203) 2008 SLV 25,0 PROOF 32,50
€ COIN 10 EURO FIFA WORLD CUP '10
(KM1143)
2009 SLV 25,0 PROOF 47,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EMU 2009 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO CORDOBA 2010 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 10 EURO FIFA WORLD CUP '10
(KM1176)
2010 SLV 25,0 PROOF 47,50
€ COIN 2 EURO ALHAMBRA 2011 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO 10 YEARS EURO 2012 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO BURGOS 2012 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO ESCORIAL 2013 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO PARK GάELL 2014 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO ABDICATION 2014 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO EUROPEAN FLAG 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO CAVE ALTAMIRA/BULL 2015 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO AQUADUCT 2016 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO OVIEDO / ASTURIAS 2017 BIMET. Unc 3,50
€ COIN 2 EURO PHELIPE VI 2018 BIMET. Unc 6,50
€ COIN 2 EURO SANTdeCOMPOSTELA 2018 BIMET. Unc 9,50
€ COIN 2 EURO AVILA 2019 BIMET. Unc 4,00
€ COIN 2 EURO MUDΙJAR DE ARAGΣN 2020 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO TOLEDO 2021 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO CIRCUMNAVIGATIE 2022 BIMET. Unc 3,95
€ COIN 2 EURO ERASMUS 2022 BIMET. Unc 3,75
€ COIN 2 EURO GARAJONAY 2022 BIMET. Unc 3,95
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2000 MISC.(8) Unc 35,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2001 MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(8) Unc 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2002 MISC.(9) PROOF 80,00
€ SET # ORIG.EURO SET BABYSET 2003 MISC.(8) Unc 28,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2003 MISC.(8) Unc 9,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) Unc 22,50
€ SET 1 CENT  > 2 EURO 2004 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2004 MISC.(8) Unc 20,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2005 MISC.(8) Unc 21,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET MS33a
WITH SILVER MEDAL 20Yr EU
2006 MISC.(8) B.U. 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET MS33b
WITH SLVR MEDAL COLUMBUS
2006 MISC.(8) B.U. 25,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2006 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL. 2 EURO Tr. of ROME
2007 Misc.(9) Unc 22,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2007 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2008 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2009 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2010 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2011 MISC.(9) Unc 25,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2011 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2012 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2013 MISC. (8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2014 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO
(1 & 2 EURO NEW KING)
2015 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2016 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2017 MISC. (8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2018 MISC.(8) Unc 8,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2019 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2020 MISC.(8) Unc 8,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2021 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2022 MISC.(8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2023 MISC. (8) Unc 7,50
€ SET 1 CENT > 2 EURO MISC. MISC.(8) Unc 8,00
€#  8235 12 EURO INT.PLANET EARTH 2008 SLV 16,7 Unc 20,00
€#  8285 12 EURO UNITED EUROPE 2002 SLV 16,7 Unc 18,00
€#  8286 12 EURO CONSTITUTION 2003 SLV 16,7 Unc 18,00
€#  8289 12 EURO DON QUIJOTE 2005 SLV 16,7 Unc 18,00
€#  8290 12 EURO TREATY OF ROME 2007 SLV 16,7 B.U. 25,00
€# 22687 # 10 EURO UNITED EUROPE 2002 SLV 25,0 PROOF 45,00
€# 45308 50 EURO SAGRADA FAMILIA 2002 SLV 156,1 PROOF 175,00
€# 45368 # 10 EURO SHOOTING BALL 2002 SLV 25,0 PROOF 45,00
€# 45397 # 10 EURO PARQUE GάELL 2002 SLV 25,0 PROOF 45,00
€# 45398 # 10 EURO GAUDI CAPRICHO 2002 SLV 25,0 PROOF 45,00
€# 56841 # 10 EURO GOALKEEPER 2002 SLV 25,0 PROOF 45,00
€# 56849 # 50 EURO 1st ANN. EURO 2003 SLV 156,1 PROOF 175,00
€#348777 1½ EURO DOLPHIN
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348778 1½ EURO IGUANA
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348779 1½ EURO BROWN BEAR
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348780 1½ EURO LIZARD
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348781 1½ EURO IBERIAN LINX
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348782 1½ EURO EAGLE
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348784 1½ EURO ORANGUTAN
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348786 1½ EURO OKAPI
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348788 1½ EURO LEMUR
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348789 1½ EURO GORILLA
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348790 1½ EURO RHINOCEROS
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348792 1½ EURO TIGER
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348794 1½ EURO EUROPEAN MINK
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348798 1½ EURO ELEPHANT
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348799 1½ EURO MONK SEAL
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#348800 1½ EURO GIANT OTTER
MINTAGE ONLY 5.000 pcs
2022 C/N-COL Unc 9,95
€#357033 2 EURO CACERES 2023 BIMET. Unc 3,95
€#368770 2 EURO COUNCIL o/t EU 2023 BIMET. Unc 3,95
€#401373 2 EURO SEVILLA 2024 BIMET. Unc 3,95
€#401375 2 EURO NATIONAL POLICE 2024 BIMET. Unc 3,95
€#Yr2024 1 CENT > 2 EURO 2024 MISC.(8) Unc 7,50
Vatican City
€ COIN 10 CENT J.P. II 2005 C/N/Z Unc 20,00
€ COIN 50 CENT J.P. II 2005 C/N/Z Unc 25,00
€ COIN 20 CENT J.P. II 2005 C/N/Z Unc 22,50
€ COIN # 2 EURO PONTIFICATE 2008 BIMET. B.U. 62,50
€ COIN # 2 EURO ASTRONOMY 2009 BIMET. B.U. 57,50
€ COIN # 50 CENT 2010 C/N/Z B.U. 10,00
€ COIN 50 CENT 2010 C/N/Z Unc 3,50
€ COIN # 2 EURO YEAR o/t PRIESTS 2010 BIMET. Unc 57,50
€ COIN 50 CENTS 2011 C/N/Z Unc 3,50
€ COIN # 50 CENT 2011 C/N/Z B.U. 9,50
€ COIN # 2 EURO YOUTH DAY 2011 BIMET. Unc 45,00
€ COIN # 50 CENT 2012 C/N/Z B.U. 7,50
€ COIN # 2 EURO FAMILIES 2012 BIMET. Unc 37,50
€ COIN 50 CENT BENEDICT XVI 2013 C/N/Z Unc 3,50
€ COIN # 2 EURO SEDE VACANTE 2013 BIMET. B.U. 65,00
€ COIN # 2 EURO FALL BERLIN WALL 2014 BIMET. B.U. 44,50
€ COIN # 2 EURO JUBILEE of MERCY 2016 BIMET. B.U. 39,50
€ COIN # 2 EURO St.PETER / St.PAUL 2017 BIMET. B.U. 39,50
€ COIN # 2 EURO FATIMA APPARTNS 2017 BIMET. B.U. 39,50
€ COIN # 2 EURO HERITAGE 2018 BIMET. B.U. 35,00
€ COIN # 2 EURO PADRE PIO 2018 BIMET. B.U. 35,00
€ COIN # 20 EURO FRANCISC.(N291312) 2021 COPPER B.U. 31,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET
VERY SCARCE: 9.000 SETS
2002 MISC.(8) PROOF 1450,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(8) B.U. 395,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2003 MISC.(9) PROOF 825,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2005 MISC.(8) PROOF 350,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2005 MISC.(8) B.U. 210,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2006 MISC.(8) B.U. 210,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2006 MISC.(8) PROOF 250,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2007 MISC.(8) PROOF 195,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2007 MISC.(8) B.U. 125,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2008 MISC.(8) PROOF 195,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2008 MISC.(8) B.U. 95,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2009 MISC.(8) PROOF 195,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2009 MISC.(8) B.U. 90,00
€ SET 1 CENT > 2 EURO 2010 MISC. (8) Unc 25,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2010 MISC.(8) PROOF 195,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2010 MISC.(8) B.U. 90,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2011 MISC.(8) B.U. 75,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2012 MISC.(8) B.U. 65,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
INCL SILVER 20 EURO
2012 MISC.(9) PROOF 195,00
€ SET # ORIGINAL EURO SET
BENEDICT XVI
2013 MISC.(8) B.U. 69,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET FRANCIS 2014 MISC.(8) B.U. 69,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET FRANCIS 2015 MISC.(8) B.U. 67,50
€ SET # ORIGINAL MINT SET FRANCIS 2016 MISC.(8) B.U. 67,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET PONTIF. 2017 MISC.(8) B.U. 67,50
€ SET # ORIGINAL EURO SET 2018 MISC.(8) B.U. 67,50
€# 42517 # 10 EURO PONTIFICATE 2003 SLV 20,4 PROOF 95,00
€# 42519 # 5 EURO YEAR OF ROSARY 2003 SLV 16,7 PROOF 95,00
€# 42520 # 10 EURO PONTIFICATE 2002 SLV 20,4 PROOF 295,00